Verhoorweek 3

De derde week van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vond plaats van 5 september tot en met 9 september 2022. Via deze pagina kunt u alle verhoren terugkijken en verslagen lezen. De commissie verhoorde in totaal achtenzestig getuigen en deskundigen.

Derde verhoorweek 

Maandag 5 september

10.00 uur

Max van den Berg, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Commissaris van de Koning(in) in Groningen (2007-2016)

13.00 uur 

Jacques Wallage, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Voorzitter Dialoogtafel Groningen (2014-2015)

15.30 uur 

Jelle van der Knoop, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Voorzitter Groninger Bodem Beweging (2009-2021, vicevoorzitter tussen 2013 en 2015)

Dinsdag 6 september

Geen openbare verhoren

Woensdag 7 september

10.00 uur

Jan van Elk, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Development Lead Groningen Asset, Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

  (2009-heden)

13.15 uur (aangepast tijdstip)

Gerald Schotman, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • CEO, NAM (2014-2018)

Donderdag 8 september

9.30 uur

Mark Dierikxkijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, ministerie van Economische

  Zaken (2011-2016)

13.30 uur

Dick Benschop, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • President-directeur, Shell Nederland (2011-2015)

16.00 uur

Joost van Roost (dit verhoor vindt geen doorgang*)

 • CEO en Benelux Lead Country Manager, Esso Nederland, ook gedelegeerd commissaris van GasTerra (voorheen Gasunie), lid en voorzitter van het College van Beheer van de Maatschap en lid van de NAM-raad (2000-2017)
 • Commissaris (non-executive director), Esso Nederland (2018-heden)

* Joost van Roost heeft aangegeven geen gehoor te geven aan de oproep voor dit openbare verhoor. Hij is volgens de Wet op de parlementaire enquête als Belgisch staatsburger niet verplicht om voor een openbaar verhoor te verschijnen.

Vrijdag 9 september 

10.00 uur

Jeroen Dijsselbloem, kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Minister van Financiën (2012-2017)

13.30 uur

Henk Kamp (verhoor deel 1, verhoor deel 2 volgt in oktober), kijk terug via Debat Gemist, lees het verslag.

 • Minister van Economische Zaken (2012-2017)