Homepage

28 mei 14:00 - 15:00 uur
Commissiedebat

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

28 mei 16:30 - 19:00 uur
Groen van Prinstererzaal
Deskundigen en betrokkenen geven hun visie op de hoge prijzen van geneesmiddelen tijdens een hoorzitting van de commissie...
Medicijnen in drukstrip van heel dichtbij gefotografeerd

Nieuws uit de Kamer


Uitgelicht0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Dure geneesmiddelen

- uur
Hoorzitting
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Initiatiefnota van de leden Ellian en Bikker over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (36272)

- uur
Notaoverleg
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Wijzigingswet financiële markten 2024

- uur
Wetgevingsoverleg
vaste commissie voor Financiën

Debatten in het kort

Regels energiemarkten en energiesystemen

23 mei 2024, wetsvoorstel - De bestaande wetgeving rondom gas en elektriciteit is aan vernieuwing toe. De Kamer debatteert over het wetsvoorstel waarmee minister Jetten (Klimaat en Energie) dit regelt.

Het eindverslag van de informateurs

22 mei 2024, debat - Onder leiding van informateurs Van Zwol en Dijkgraaf zijn PVV, VVD, NSC en BBB het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. De Kamer debatteert over hun verslag.

Wetsvoorstellen

Verzamelwet BZK 20XX
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Jonge H.M. de (CDA)
Indiener H.M. de Jonge minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties