Kindervragenuur

Jaarlijks organiseert de Tweede Kamer in de week rond de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind het Kindervragenuur. In 2023 zou dat op dinsdag 21 november zijn. Omdat op woensdag 22 november 2023 de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden vervalt het Kindervragenuur 2023. Alle basisscholen in Nederland ontvangen na de zomervakantie 2024 een uitnodiging om deel te nemen aan het Kindervragenuur 2024 dat plaats zal vinden op 19 november 2024. Meer informatie volgt.

Het Kindervragenuur in 2022.

Traditie

Op 20 november 2018 vond het eerste Kindervragenuur in de Nederlandse parlementaire geschiedenis plaats. Aanleiding was de motie van Kamerlid Rens Raemakers (D66). Hij wilde dat Nederlandse jongeren door middel van een Tweede Kamer-take-over vragen kunnen stellen aan leden van het kabinet.