Homepage

Rondetafelgesprek

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Troelstrazaal
De Tweede Kamer debatteert op donderdag 13 juni over de afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in...
Toeslagenbrief van de belastingdienst, de tekst ervan is onleesbaar gemaakt.

Nieuws uit de Kamer


Het vragenuur van dinsdag 11 juni

Het vragenuur van dinsdag 11 juni gaat over de volgende onderwerpen: uitspraken van Commandant der Strijdkrachten generaal Onno...

Uitgelicht


Rondetafelgesprek over explosies

Het aantal explosies is in het afgelopen jaar toegenomen. Naar aanleiding daarvan spreekt de commissie voor Justitie en...


0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Veteranen ombudsman (gewijzigd tijdstip i.v.m. overlap plenair debat)

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Defensie

Innovaties in de agrarische sector

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering Financiën

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Financiën

Explosies

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Defensie

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

CPB over het rapport ‘Economische dynamiek en migratie’

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nu live: Gevolgen wetsvoorstel Wet Internationalisering in balans

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nu live: Materieel/Personeel

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Defensie

Zoönosen en dierziekten

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deltascenario’s

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Debatten in het kort

Drempelverlaging omgang grootouders

12 juni 2024, wetsvoorstel - Minister Weerwind (Rechtsbescherming) wil het recht van grootouders om hun kleinkinderen te zien beter regelen. De Kamer debatteert over zijn wetsvoorstel dat de drempel om contact te hebben voor grootouders verlaagt.

Funderingsschade aan woningen

11 juni 2024, debat - De Kamer debatteert met minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) over de funderingsproblematiek waarmee door het hele land steeds meer eigenaren van woningen en gebouwen worden geconfronteerd.

Wetsvoorstellen

Wet zeggenschap lichaamsmateriaal
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Jonge H.M. de (CDA)
Indiener H.M. de Jonge minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
+ 1 andere