Homepage

Commissiedebat

Defensie

Groen van Prinstererzaal
De Tweede Kamer debatteert op donderdag 13 juni over de afhandeling van compensatie van aanvullende werkelijke schade in...
Toeslagenbrief van de belastingdienst, de tekst ervan is onleesbaar gemaakt.

Nieuws uit de Kamer


Het vragenuur van dinsdag 11 juni

Het vragenuur van dinsdag 11 juni gaat over de volgende onderwerpen: uitspraken van Commandant der Strijdkrachten generaal Onno...

Uitgelicht


Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni...


0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Veteranen ombudsman (gewijzigd tijdstip i.v.m. overlap plenair debat)

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Defensie

Innovaties in de agrarische sector

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering Financiën

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Financiën

Explosies

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Defensie

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

CPB over het rapport ‘Economische dynamiek en migratie’

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gevolgen wetsvoorstel Wet Internationalisering in balans

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nu live: Materieel/Personeel

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Defensie

Nu live: Zoönosen en dierziekten

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nu live: Deltascenario’s

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Debatten in het kort

Drempelverlaging omgang grootouders

12 juni 2024, wetsvoorstel - Minister Weerwind (Rechtsbescherming) wil het recht van grootouders om hun kleinkinderen te zien beter regelen. De Kamer debatteert over zijn wetsvoorstel dat de drempel om contact te hebben voor grootouders verlaagt.

Wetsvoorstellen

Wet herziening regels niet tijdig beslissen in vreemdelingenzaken
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Broekers-Knol (VVD) A.
Indiener A. Broekers-Knol staatssecretaris van Justitie en Veiligheid