Homepage

29 mei 10:15 - 10:45 uur
Commissiedebat

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

29 mei 10:00 - 15:00 uur
Troelstrazaal
De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 28 mei plenair over de toekomst van staalproducent Tata Steel. U kunt...
Schoorstenen en gebouwen vanuit de lucht gefotografeerd.

Nieuws uit de Kamer


Uitgelicht0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Passend onderwijs

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Energieraad (formeel) d.d. 30 mei 2024

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Toekomst van Afghanistan

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

Procedurevergadering commissie LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verward/onbegrepen gedrag en veiligheid

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Circulaire economie

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Evgenia Kara-Murza

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens inzake jaarverslag AP 2023.

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Digitale Zaken

Handelsbevorderingsbeleid en -instrumenten

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Rijksvastgoed en Renovatie Binnenhof

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Voetbal en veiligheid

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Debatten in het kort

GroenLinks-PvdA vraagt naar ambulancevluchten Bonaire

28 mei 2024, mondelinge vragen - Ambulancevluchten vanaf Bonaire gingen maandenlang niet naar Aruba of Curaçao, maar naar Colombia. White (GroenLinks-PvdA) vraagt staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid) om opheldering.

Wetsvoorstellen

Aanpassingswet bewijslasttermijn consumentenkoop levende dieren
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Weerwind F.M. (D66)
Indiener F.M. Weerwind minister voor Rechtsbescherming