Homepage

28 februari 10:45 - 11:15 uur
Procedurevergadering

Infrastructuur en Waterstaat

klompezaal b67
Er verblijven momenteel zo'n 73.000 ontheemden uit Oekraïne in Nederland. De gemeenten zorgen voor opvang en verzorging. Nu...
Het gebouw van de Tweede Kamer met drie vlaggen ervoor.

Nieuws uit de Kamer


Uitgelicht


Commissiedebat wapenexportbeleid

Wapenexport staat volop in de belangstelling: het gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder deze maand dat Nederland moet...


0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Nu live: Leraren

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nu live: Rechtspraak

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Nu live: Procedurevergadering VWS

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nu live: Procedurevergadering IenW

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Nu live: Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Digitale Zaken

Procedurevergadering commissie LNV

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

PAX en Stop Wapenhandel over wapenexportbeleid

- uur
Bijzondere procedure
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Circulair bouwen

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Stelsel van arbeidsongeschiktheid

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

- uur
Bijzondere procedure
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Vergadering commissie voor de Werkwijze

- uur
Vergadering
commissie voor de Werkwijze

Debatten in het kort

Democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

27 februari 2024, debat - Publieke voorzieningen, zoals zorg, energie en volkshuisvesting, zijn steeds vaker in handen van private partijen. De Kamer debatteert met minister Jetten (Klimaat en Energie), De Jonge (Binnenlandse Zaken) en Helder (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de democratische zeggenschap over deze voorzieningen.

Wetsvoorstellen

Gebruik biometrie bij automatische grenscontrole
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Indiener E. van der Burg staatssecretaris van Justitie en Veiligheid