Homepage

Procedurevergadering

Financiën

25 april 10:00 - 11:00 uur
aletta jacobszaal b67
De Tweede Kamer vervolgt op donderdag 25 april het debat over het rapport ‘Blind voor mens en recht’...
Overzicht van de plenaire zaal. Leden van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening zitten in vak K en een Kamerlid voert het woord achter het spreekgestoelte. i.

Nieuws uit de Kamer


Het vragenuur van dinsdag 23 april

Het vragenuur van dinsdag 23 april gaat over de volgende onderwerpen: een eerdere onbeantwoorde Kamervraag over uitspraken van...

Uitgelicht0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Procedures en brieven

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Procedurevergadering Financiën

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Financiën

Advies van de Gezondheidsraad over de veertiendagengrens in de Embryowet

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Defensie

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Europese Zaken

SER-briefadvies Verduurzaming maakindustrie

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Mentale gezondheid van jongeren en studenten

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Digitale infrastructuur en economie

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Digitale Zaken

Procedurevergadering

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Mestbeleid - AANGEPAST TIJDSTIP

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Debat over antisemitisme

- uur
Plenair

Debatten in het kort

Wet betaalbare huur

24 april 2024, wetsvoorstel - De Kamer bespreekt met minister De Jonge (Binnenlandse Zaken) de wet waarmee het kabinet de hoge huren in het middensegment aan banden wil leggen.

Wetsvoorstellen

Wet betaalbare huur
  1. Voltooid: Voorbereiding
  2. Voltooid: Debat
  3. Onvoltooid: Stemming
Jonge H.M. de (CDA)
Indiener H.M. de Jonge minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties