Position paper Boerenverstand t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Klimaattafel Landbouw d.d. 18 april 2019

Aanpak klimaat m et Boerenverstand Input rondetafelgesprek TweedeKamer debat, 18 april 2019 Frank Verhoeven, Boerenverstand, frank@boerenverstand.nl, 06-20003239 Maatregelen ten gunste voor het klimaat moeten gelijk opgaan met lagere kosten, dan wel met hogere opbrengsten voor de boer. Ook moeten klimaatmaatregelen de andere duurzaamheidsdoelen bevorderen en zeker niet tegenwerken. Dat kan! Het voorstel (voor de melkveehouderij) is vol in te zetten op de volgende maatregelen: 1. Minder krachtvoer aankopen en de benutting van eigen bodem, eigen ruwvoer verhogen. Geen maximale melkproductie, dus geen beleid op minder koeien, zodat de boer ruwvoer efficiënt kan omzetten in melk en vlees; 2. Minder eiwit in het rantsoen voor melkkoeien en jongvee;

18 apr 2019
2019D16801

Herziene convocatie gesprek over mestbeleid in relatie tot bodemvruchtbaarheid met Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut en "Boerenverstand” op 15 mei 2013

Den Haag, 26 maart 2013 HERZIENE CONVOCATIE (naam deelnemer toegevoegd) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu Bewindsperso(o)n(en): Activiteit: Gesprek Datum: woensdag 15 mei 2013 Tijd: 10.00 - 12.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Gesprek met Wageningen Universiteit, Louis Bolk Instituut en "Boerenverstand” over mestbeleid in relatie tot bodemvruchtbaarheid Agendapunt: Gesprek over mestbeleid in relatie tot bodemvruchtbaarheid. Aanwezig zullen zijn: • De heer Oenema, Wageningen Universiteit • De heer van der Burgt, Louis Bolk Instituut • De heer Verhoeven van “Boerenverstand" Leden worden verzocht hun deelname aan dit gesprek kenbaar te

21 mrt 2013
2013D11921

Duurzaamheidscertificaten als vergroeningsmaatregel GLB

Boerenverstand Ons kenmerk: 2012Z05984/2012D14977 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 april 2012 is gesproken over het dat bericht duurzaamheidcertificaten kunnen meetellen als vergroeningsmaatregel binnen het GLB (http://www.duurzaamboerblijven.nl/duurzaamheidscertificatenkunnen-meetellen-als-vergroeningsmaatregel) en het rapport/presentatie Kringlooplandbouw van Boerenverstand. De commissie heeft besloten u te verzoeken uiterlijk 25 april a.s. een reactie aan de Kamer te sturen op het bericht dat duurzaamheidcertificaten kunnen meetellen als vergroeningsmaatregel binnen het GLB en op het rapport/presentatie Kringlooplandbouw van Boerenverstand. Bij dezen breng ik u het verzoek

4 apr 2012
2012D14977

Martels M.R.H.M. von (CDA)

Maurits von Martels is geboren in Dalfsen op 10 november 1960 en woont in Dalfsen. Hij is 2 jaar actief in de Tweede Kamer, 790 dagen om precies te zijn. • m.vmartels@tweedekamer.nl • Economische Zaken en Klimaat • Infrastructuur en Waterstaat • Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit "Méér boerenverstand in de Tweede Kamer" Bij de verkiezingen van 15 maart 2017 ben ik met ruim 21.500 voorkeursstemmen in de Tweede Kamer gekozen. Als actief melkveehouder wil ik het geluid van de agrarische sector laten horen in de Tweede Kamer. Vanwege mijn werk in Den Haag moet ik mijn vaste ‘melkdiensten’ op dinsdag en donderdag overlaten aan mijn vennoot op ons bedrijf in Vilsteren. Maar op zondag blijf ik de koeien melken. Erkenning Een


Overheid moet ICT-projecten op orde brengen

krijgen, zegt Keijzer (CDA), door de juiste vragen te stellen maar tegelijkertijd afstand te bewaren. Fritsma (PVV) wil dat duidelijk wordt wie politiek verantwoordelijk is voor "het wegsmijten van belastinggeld". BIT moet orde brengen in chaos De tijdelijke commissie adviseert om een Bureau ICT-toetsing (BIT) op te richten, dat valt onder het ministerie van Algemene Zaken. Deze kleine, efficiënte en slagvaardige organisatie zou alle overheidsprojecten moeten toetsen boven de 5 miljoen euro waarbij ICT een belangrijke rol speelt. Dit voorstel krijgt brede steun in de Kamer. Het BIT moet ervoor zorgen dat we ons boerenverstand gebruiken, zegt Keijzer. Fritsma spreekt over "een efficiënte waakhond". Maar Verhoeven heeft twijfels, zeker als