Gesprek

Gesprek met Wageningen UR, "Boerenverstand” en Louis Bolk Instituut over mestbeleid in relatie tot bodemvruchtbaarheid

Gesprek: "Gesprek met Wageningen UR, "Boerenverstand” en Louis Bolk Instituut over mestbeleid in relatie tot bodemvruchtbaarheid "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie gesprek over mestbeleid in relatie tot bodemvruchtbaarheid met Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut en "Boerenverstand” op 15 mei 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Gesprek over mestbeleid in relatie tot bodemvruchtbaarheid met de heer Verhoeven van “Boerenverstand”, de heer Oenema Wageningen UR en een medewerker van het Louis Bolk Instituut

Details

  • De heer Oenema Wageningen UR
  • De heer van der Burgt, Louis Bolk Instituut
  • De heer Verhoeven van “Boerenverstand"

     
2
Leden worden verzocht hun deelname aan dit gepsrek kenbaar te maken onder het tabblad ‘Deelnemers’ van de activiteit in Parlis, of middels een mail aan cie.ez@tweedekamer.nl.