Een burgerinitiatief starten

Iedereen die mag stemmen, kan ook een burgerinitiatief starten. Daarmee kunt u een onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer zetten. Uw idee moet daarvoor de steun hebben van 40.000 mensen. En het moet een nieuw idee zijn, waar de Tweede Kamer nog niet mee bezig is.

Wanneer kan ik een burgerinitiatief starten?

Een burgerinitiatief moet een concreet voorstel zijn, bijvoorbeeld om een verbod in te voeren of juist af te schaffen. Het initiatief moet over een onderwerp gaan waar de Tweede Kamer over beslist en mag niet over de Grondwet, belastingen of begrotingswetten gaan. Meer informatie over een burgerinitiatief leest u op de pagina Burgerinitiatief op deze site.

“Patiënten met fibromyalgie krijgen geen vergoeding voor een behandeling. Dit wil ik veranderen, voor mijzelf én voor anderen, met een burgerinitiatief: voor mij het hoogste middel om bij de overheid iets voor elkaar te krijgen. Dankzij ons burgerinitiatief hebben er veel hoopvolle gespreken plaatsgevonden in de Tweede Kamer.” 

De Tweede Kamer debatteerde op 10 juni 2021 over het burgerinitiatief ‘Stop de hondenbelasting’. De indieners van het burgerinitiatief stellen dat hondenbelasting een vorm van discriminatie is. Ook constateren ze dat het heffen van hondenbelasting veel maatschappelijke discussie met zich meebrengt. Met dit initiatief pleiten ze voor afschaffing hiervan. Gary Yanover, één van de indieners, heeft het initiatief toegelicht in de Tweede Kamer, waarna de Kamer erover in debat ging met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens het debat zijn twee moties ingediend. Op dinsdag 15 juni 2021 heeft de Kamer over deze moties gestemd. De motie van het lid De Kort, die vraagt om de mogelijkheid van afschaffing van de hondenbelasting te onderzoeken, is door de Kamer aangenomen.

Infographic met de verschillende stappen bij het indienen van een burgerinitiatief

Bekijk de verschillende stappen bij het indienen van een burgerinitiatief in bovenstaande infographic. Klik hier voor de pdf-versie.

Hoe dien ik een burgerinitiatief in?

U kunt een burgerinitiatief indienen bij de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven. De commissie beoordeelt of uw voorstel aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is, dan gaat de Tweede Kamer een debat houden over uw voorstel.