Een verzoekschrift indienen

Heeft u een persoonlijk probleem, en vindt u dat dit komt doordat de rijksoverheid haar taak niet naar behoren heeft gedaan? Dan kunt u mogelijk een verzoekschrift indienen bij de Tweede Kamer. Als u een verzoekschrift indient, onderzoekt een commissie of u naar behoren bent behandeld door de rijksoverheid. Zo ja, dan kan de Tweede Kamer aan de minister of staatssecretaris die erover gaat, vragen om dit te herstellen.

Verzoekschriften

Wanneer kan ik geen verzoekschrift indienen?

U kunt geen verzoekschrift indienen als het iets anders betreft dan (een onderdeel van) de rijksoverheid, bijvoorbeeld de gemeente of provincie. U kunt ook geen verzoekschrift indienen over een besluit waarbij u de mogelijkheid heeft of had om bezwaar te maken of naar een rechter te gaan. Het indienen van een verzoekschrift is niet mogelijk als het gaat om een beslissing van de rechter waar u het niet mee eens bent. Ook kunt u geen verzoek indienen als uw zaak in behandeling is bij de Eerste Kamer of de Nationale ombudsman. Meer informatie over verzoekschriften en de vereisten vindt u op de pagina Verzoekschriften.

Infographic met de verschillende stappen bij het indienen van een verzoekschrift

Bekijk de verschillende stappen bij het indienen van een verzoekschrift in bovenstaande infographic. Klik hier voor de pdf-versie.

Hoe dien ik een verzoekschrift in?

U dient een verzoekschrift in bij de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.
Wanneer u uw verzoek indient, bepaalt de commissie eerst of het aan de voorwaarden voldoet. Om u een idee te geven of uw verzoek aan de voorwaarden voldoet, kunt u gebruik maken van de controlevragen.