Een verzoekschrift indienen

Heeft u een persoonlijk probleem, en vindt u dat dit komt doordat de overheid een verkeerde beslissing heeft genomen? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de Tweede Kamer. Als u een verzoekschrift indient, onderzoekt een commissie of iemand onjuist is behandeld door de overheid. En zo ja, wat er moet gebeuren om het te herstellen.

Verzoekschriften

Wanneer kan ik een verzoekschrift indienen?

Een verzoekschrift moet gaan over een fout van de rijksoverheid, niet van bijvoorbeeld de gemeente of provincie. U kunt pas een verzoekschrift indienen als u al een klacht heeft ingediend bij de overheidsinstantie waar het om gaat. Als u bijvoorbeeld een probleem heeft met een WW-uitkering, dient u eerst een klacht in bij UWV. En u kunt geen verzoekschrift indienen over een beslissing van de rechter waar u het niet mee eens bent. Meer informatie over verzoekschriften vindt u op de pagina Verzoekschriften.

Infographic met de verschillende stappen bij het indienen van een verzoekschrift

Bekijk de verschillende stappen bij het indienen van een verzoekschrift in bovenstaande infographic. Klik hier voor de pdf-versie.

Hoe dien ik een verzoekschrift in?

U dient een verzoekschrift in bij de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.
Wanneer u uw verzoek indient, bepaalt de commissie eerst of het aan de voorwaarden voldoet. Om u een idee te geven of uw verzoek aan de voorwaarden voldoet, kunt u gebruik maken van de controlevragen.