Een petitie indienen

Als u de Tweede Kamer wil oproepen om actie te ondernemen, kunt u een petitie aanbieden. Een petitie kan gaan over plannen van de regering waar u het niet mee eens bent, of over een onderwerp waar volgens u te weinig aandacht voor is in de Kamer.

Een petitie-aanbieding in november 2022
Een petitie-aanbieding in november 2022.

In de petitie schrijft u waar u het niet mee eens bent of wat u wilt bereiken en wie de petitie hebben gemaakt. Vaak biedt een groep mensen, een vereniging of organisatie een petitie aan. En vaak verzamelen ze handtekeningen van mensen die het met de petitie eens zijn om te laten zien dat er veel steun voor is. Maar dit hoeft niet: het maakt niet uit hoeveel mensen uw petitie ondertekenen.

Persoonlijk probleem

Als u een klacht over een persoonlijk probleem heeft, kunt u mogelijk een verzoekschrift indienen.

Wilt u een petitie indienen?

U kunt uw petitie schriftelijk indienen bij de Kamer: petities@tweedekamer.nl.

Moment van aanbieding

Als uw petitie door de Kamer is ontvangen, wordt een moment gekozen waarop u de petitie kunt overhandigen. Dit moment wordt gekozen door de commissie van Kamerleden die het onderwerp van uw petitie behandelt.

Aanbieding openbaar

Iedere dinsdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur worden de afgesproken petities door Kamerleden in ontvangst genomen in de centrale hal van de Tweede Kamer. Deze petitie-aanbiedingen zijn openbaar toegankelijk. Er kunnen ook journalisten bij aanwezig zijn.

Wat doen Kamerleden met de aanbieding?

Een petitie-aanbieding duurt 15 minuten. U mag eerst aan de Kamerleden vertellen wat u met uw petitie wil bereiken. Zij kunnen u daarna vragen stellen en laten weten of ze achter uw oproep staan. Kamerleden bepalen zelf of ze de oproep uit uw petitie ook ter sprake brengen in een debat met de regering.

"Met de aanbieding van de petitie wilde De Groene Stoker namens 26.500 houtstokers duidelijk maken dat verantwoorde houtstook en zorg voor de leefomgeving heel goed samengaan. De Tweede Kamer is het hart van de democratie en gaat uiteindelijk over de regelgeving, over leefomgeving en houtstook door burgers. Wat is er mooier dan het signaal van al die bezorgde burgers fysiek aan een aantal Tweede Kamerleden te mogen overhandigen?"

Contact

Heeft u vragen of wilt u een petitie indienen? Mail dan naar petities@tweedekamer.nl

Contact met commissie

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de commissie die het onderwerp behandelt waar uw petitie over gaat.