Debat over rapport 'Groningers boven gas' afgerond

Met een plenair debat rondde de Tweede Kamer op dinsdag 6 en woensdag 7 juni de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen af. Kamerleden debatteerden over het rapport 'Groningers boven gas' van de onderzoekscommissie met minister-president Mark Rutte en staatssecretaris Mijnbouw Hans Vijlbrief.

Minister-president Mark Rutte spreekt vanuit in vak K. Kamerleden staan voor hem bij de interruptiemicrofoons in de plenaire zaal.
Kamerleden in debat met minister-president Mark Rutte op woensdag 7 juni.

Groningers boven gas

De enquêtecommissie deed onderzoek naar de besluitvorming over de aardgaswinning, aardbevingen, schadeafhandeling en versterking van huizen in Groningen. De hoofdconclusie luidt dat de belangen van de Groningers structureel genegeerd zijn bij de aardgaswinning in Groningen. Dit heeft rampzalige gevolgen voor de bewoners. In het rapport ‘Groningers boven gas’ stelt de commissie dat Nederland een ereschuld heeft aan de Groningers en doet ze aanbevelingen hoe deze in te lossen. Het rapport werd op 24 februari gepresenteerd in Zeerijp, in het aardbevingsgebied. Kamervoorzitter Vera Bergkamp nam het namens de Tweede Kamer in ontvangst.

Debat met enquêtecommissie 

Kamerleden debatteerden op woensdag 12 april en donderdag 13 april over het rapport van de enquêtecommissie. In dit debat legde de commissie verantwoording af over het onderzoek. De Kamer heeft hierna een motie aangenomen waarin zij de analyse, conclusies en aanbevelingen van de enquêtecommissie onderschrijft en het kabinet vraagt om op korte termijn een reactie op het rapport ‘Groningers boven gas’ te geven. Het kabinet gaf op dinsdag 25 april in Groningen een reactie.

Wat is een parlementaire enquête? 

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties te vorderen en getuigen en deskundigen onder ede te horen. Nederlandse staatsburgers die worden opgeroepen door de commissie, zijn verplicht te verschijnen. 

Kijk terug en lees meer

Aanvraag gedrukt exemplaar rapport 

De pdf-versie en interactieve versie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen vindt u op deze pagina. Wilt u kosteloos een gedrukt exemplaar van het volledige rapport (5 delen) ontvangen? Vul dan het aanvraagformulier in. Bestellen kan zolang de voorraad strekt. Verzending alleen binnen Nederland.

De commissie bestaat uit de leden: Barbara Kathmann (PvdA), Hülya Kat (D66), Judith Tielen (VVD, ondervoorzitter), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Anne Kuik (CDA), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Peter Kwint (SP)
De commissieleden v.l.n.r.: Barbara Kathmann (PvdA), Hülya Kat (D66), Judith Tielen (VVD, ondervoorzitter), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Anne Kuik (CDA), Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Peter Kwint (SP).