Kamerstukken

Zoekresultaten (464.264)

U zoekt in Kamerstukken

Kamervragen

Personeelsbeleid GGD m.b.t. coronapandemie en voortzetting vaccinatiecampagne.

Personeelsbeleid GGD m.b.t. coronapandemie en voortzetting vaccinatiecampagne.. 2022Z15540 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake personeelsbeleid GGD m.b.t. coronapandemie en voortzetting vaccinatiecampagne   1. Klopt het dat er bij de GGD werknemers

2022D32458

Kamervragen

Felicitaties aan Pakistan in een week vol doodsbedreigingen en een moordaanslag op het vrije woord

Felicitaties aan Pakistan in een week vol doodsbedreigingen en een moordaanslag op het vrije woord. 2022Z15542 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van de leden de Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse zaken over felicitaties aan Pakistan in een week vol doodsbedreigingen en een moordaanslag op het vrije woord   1 Heeft u

2022D32460

Kamervragen

De ISDE-regeling

De ISDE-regeling. 2022Z15539 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Erkens (VVD) aan de minister voor klimaat en energie over de ISDE-regeling   1 Ziet u een groter aantal aanvragen binnenkomen voor de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) dan in een normaal jaar? Op welke technieken komen er nu (fors) meer

2022D32457

Kamervragen

Het aandringen bij Indonesië voor het maken van excuses voor de Bersiap

Het aandringen bij Indonesië voor het maken van excuses voor de Bersiap. 2022Z15541 (ingezonden 15 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister-president over onaanvaardbare wijzigingen bij de Nationale Indiëherdenking en over het aandringen bij Indonesië voor het maken van excuses voor de Bersiap   1. Bent u

2022D32459

Overige Kamerstukken

Convocatie technische briefing door ambtenaren van het ministerie van BZK over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen d.d. 6 september 2022

Convocatie technische briefing door ambtenaren van het ministerie van BZK over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen d.d. 6 september 2022. Den Haag, 15 augustus 2022

2022D32432

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-448)

Verslag van een schriftelijk overleg over stand van zaken onderhandelingen met de Europese Commissie over derogatie van de Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-448). Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit DGA-PAV / 22377594 Pagina van Directoraat-generaal Agro Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit

2022D32373

Brieven regering

Voortgang overbrengingen Afghanistan

Voortgang overbrengingen Afghanistan. Maandag 15 augustus a.s. is het een jaar geleden dat Kaboel viel en Afghanistan in handen kwam van de Taliban. Met het oog daarop, en gezien de recente overbrengingen via Pakistan, informeer ik met deze brief uw Kamer, mede namens de minister van Defensie, over de stand van zaken betreffende de overbrenging van

2022D32427

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de situatie in Ter Apel

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk over de situatie in Ter Apel. AH 3675 2022Z12938 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 12 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3540 Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het tienpuntenplan zoals dat op 21 juni door het College

2022D32426

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over derde- en veiligelanders die bij bosjes Nederland in komen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over derde- en veiligelanders die bij bosjes Nederland in komen. AH 3674 2022Z15174 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 12 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3646 Vraag 1 Bent u bekend met het bericht 'Veiligheidsregio's zitten

2022D32425

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over noodkreet burgemeester Hardenberg over overlastgevende asielzoekers

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over noodkreet burgemeester Hardenberg over overlastgevende asielzoekers. AH 3673 2022Z15260 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 12 augustus 2022) Vraag 1 Bent u bekend met het bericht ‘Hardenberg: te veel overlastgevende asielzoekers’ (1)? Antwoord op vraag 1

2022D32414

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over ‘bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van Pregnant mare serum gonadotrophin

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over ‘bronnen waaruit blijkt dat mogelijk ook in Nederland bloed wordt afgenomen van drachtige paarden voor de productie van Pregnant mare serum gonadotrophin. AH 3672 2022Z13752 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 12 augustus 2022) Hierbij

2022D32413

Kamervragen

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15523 Vragen van het lid Peter de Groot (VVD) aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht «Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau

2022D32418

Kamervragen

De brandbrief  “saneringsregeling visserij”

De brandbrief  “saneringsregeling visserij”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15525 Vragen van het lid Edgar Mulder (PVV) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brandbrief «saneringsregeling visserij» (ingezonden 12 augustus 2022). Vraag 1 Heeft

2022D32420

Kamervragen

Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB

Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15524 Vragen van het lid Tjeerd de Groot (D66) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Natuur en Stikstof en van

2022D32419

Kamervragen

Personeelstekorten overheid

Personeelstekorten overheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15526 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over personeelstekorten overheid (ingezonden 12 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «Ook

2022D32421

Naar boven