Kamerstukken

Zoekresultaten (522.493)

U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie VWS d.d. 20 december 2023. DEFINITEF OVERZICHT VERZOEKEN COMMISSIE-REGELING VAN WERKZAAMHEDEN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Woensdag 20 december 2023, bij aanvang procedurevergadering om 10.15 uur: het lid SAHLA (D66)...

2023D44188

Stemmingsuitslagen

Brief van het Presidium over een voordracht ter vervulling van de vacature van Griffier

Brief van het Presidium over een voordracht ter vervulling van de vacature van Griffier. 36265-2  Brief van het Presidium over een voordracht ter vervulling van de vacature van Griffier  

2023P20439

Overige Kamerstukken

Brief van het lid Martin Bosma inzake de kandidaatstelling voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief van het lid Martin Bosma inzake de kandidaatstelling voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer. Meneer de griffier, waarde leden van de Tweede Kamer, Dit is geen tijd voor experimenten. Het afgelopen jaar...

2023D48544

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023 (Kamerstuk 21501-02-2790)

Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023 (Kamerstuk 21501-02-2790).

2023D48543

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief.

2023D48542

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023 (Kamerstuk 21501-02-2790)

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2023 (Kamerstuk 21501-02-2790). VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld, .. 2023 Binnen de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken...

2023D48541

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023 (Kamerstuk 21501-02-2791)

Beslisnota bij het verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023 (Kamerstuk 21501-02-2791).

2023D48540

Overige Kamerstukken

Aanbiedingsbrief

Aanbiedingsbrief.

2023D48539

Overige Kamerstukken

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023 (Kamerstuk 21501-02-2791)

Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 12 december 2023 (Kamerstuk 21501-02-2791). VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld, .. 2023 Binnen de vaste commissie voor Europese Zaken...

2023D48538

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen . De minister zal de Kamer voor de zomer 2023 laten weten hoeveel extra verpleeghuisplekken er gerealiseerd kunnen worden.

TZ202303-108

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen . De minister informeert de Kamer in de volgende voortgangsbrief over het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) over de WOZO Monitor.

TZ202303-105

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen . De staatssecretaris van VWS zal de Kamer informeren over de uitvoeringsagenda mantelzorg en de ambities op het terrein van vrijwilligerswerk.

TZ202303-104

Toezeggingen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen

Toezegging bij Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen . De minister voor LZS informeert de Kamer over wanneer het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen als een succes kan worden beschouwd, hoe dat getoetst wordt, hoe daarnaar gekeken wordt en hoe dat concreet vorm krijgt.

TZ202303-107

Toegezegd aan Pouw-Verweij, N.J.F.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023)/behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving (CD 31/5)

Toezegging bij Tweeminutendebat EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 13 juni 2023)/behandelvoorbehoud herziening EU-geneesmiddelenwetgeving (CD 31/5). De minister stuurt na de zomer 2023 een overzicht van stappen in het gegevensuitwisselingsproces en de waarborgen daarvan.

TZ202307-141

Toegezegd aan Tielen, J.Z.C.M.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Medische kindzorg (CD 13/6)

Toezegging bij Tweeminutendebat Medische kindzorg (CD 13/6). De minister voor LZS komt voor de zomer 2023 met een brief over wat er wel en niet gebeurt, welke acties allemaal lopen en hoe met Regelhulp en met Juiste Loket wordt omgegaan.

TZ202307-140

Toegezegd aan Westerveld, E.M.