Kamerstukken

Zoekresultaten (280.131)

U zoekt in Kamerstukken, Vanaf 11/10/2016

Toezeggingen

Toezegging bij Passend onderwijs

Toezegging bij Passend onderwijs. In 2024 volgt nadere informatie naar de Kamer over de verbeteragenda leerlingenvervoer.

TZ202405-074

Toezeggingen

Toezegging bij Passend onderwijs

Toezegging bij Passend onderwijs. De staatssecretaris van VWS informeert de Kamer over de borging van onderwijstijd, ook in het regulier onderwijs.

TZ202405-073

Toezeggingen

Toezegging bij Passend onderwijs

Toezegging bij Passend onderwijs. Na de zomer ontvangt de Kamer een brief over cluster 4 vso.

TZ202405-072

Toezeggingen

Toezegging bij Passend onderwijs

Toezegging bij Passend onderwijs. Na de zomer ontvangt de Kamer een brief of een 0-meting over de toegankelijkheid van digitale leermiddelen mogelijk is.

TZ202405-071

Toezeggingen

Toezegging bij Passend onderwijs

Toezegging bij Passend onderwijs. Voor het einde van het jaar ontvangt de Kamer de uitwerking van de motie de Hoop/Westerveld naar de Kamer (over bij de verdere uitwerking van de werkagenda inclusief onderwijs gedetailleerd beschrijven hoeveel elke actielijn en maatregel gaat kosten, Kamerstuk 31497, nr. 462).

TZ202405-070

Toezeggingen

Toezegging bij Passend onderwijs

Toezegging bij Passend onderwijs. Vóór de begrotingsbehandeling (begin november) ontvangt de Kamer een brief over de terugkoppeling (n.a.v. het gesprek met de Nederlandse Vereniging voor Autisme) inzake onderwijs aan kinderen met autisme.

TZ202405-069

Toezeggingen

Toezegging bij Passend onderwijs

Toezegging bij Passend onderwijs. Eind dit jaar ontvangt de Kamer verdere schriftelijke informatie over de uitslagdatum van de staatsexamens tegelijkertijd met de reguliere examens.

TZ202405-068

Toezeggingen

Toezegging bij Passend onderwijs

Toezegging bij Passend onderwijs. Er komt een onderzoek in het voorjaar van 2025 naar de oorzaken van het absoluut verzuim (van thuiszitters).

TZ202405-067

Toezeggingen

Toezegging bij Passend onderwijs

Toezegging bij Passend onderwijs. Na de zomer ontvangt de Kamer een brief inzake een onderzoek over aandacht voor hoogbegaafdheid in de lerarenopleidingen.

TZ202405-066

Toezeggingen

Toezegging bij Passend onderwijs

Toezegging bij Passend onderwijs. In juni ontvangt de Kamer een brief over het lerarentekort.

TZ202405-065

Toezeggingen

Toezegging bij Passend onderwijs

Toezegging bij Passend onderwijs. Na de zomer ontvangt de Kamer een brief over de stand over de doorzettingsmacht.

TZ202405-064

Toezeggingen

Toezegging bij Voetbal en veiligheid

Toezegging bij Voetbal en veiligheid. De minister informeert de Kamer, zo mogelijk nog voor de volgende 'Voetbalbrief', over welke clubs per wedstrijd een vergunningplicht hebben en welke clubs een 'vierhoek'.

TZ202405-063

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 4/4)

Toezegging bij Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 4/4) . De minister zegt toe in gesprek te gaan met de Stichting van de Arbeid over en onderzoek te doen naar de verplichtstelling en of en hoe vaak problemen zich hierbij voordoen.

TZ202405-062

Toegezegd aan Aartsen, A.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 4/4)

Toezegging bij Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD 4/4) . De minister zegt toe een brief te sturen met wat op hoofdlijnen de consequenties zijn van het aanpassen van de pensioenwet.

TZ202405-061

Toegezegd aan Aartsen, A.A.

Toezeggingen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen

Toezegging bij Pensioenonderwerpen. De minister zegt toe voor de zomer een kabinetsreactie te sturen op de adviezen van de Stichting van de Arbeid en de Taskforce Inkomen voor Later over pensioenopbouw door zzp'ers, en daarin in te gaan op de door de Leden gestelde vragen hierover.

TZ202404-015