57e vergadering, donderdag 20 februari 2020; Opening; Raad voor Concurrentievermogen d.d. 27-28 februari 2020; Zwangerschap en geboorte; Voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn; Reikwijdte van artikel 68 Grondwet in relatie tot WOB-besluiten;

Ongecorrigeerd

Uitstel toezending reactie op het verzoek van het lid Belhaj, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 februari 2020, over het beleid van het ministerie van Defensie over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS en toezending Wob-besluiten van de ministeries van Algemene Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid rondom het onderwerp transparantie burgerslachtoffers

2020D07511
Indiener A.Th.B. Bijleveld-Schouten
minister van Defensie

Kies periode

tot Toepassen