Kamerstukken

Zoekresultaten (468.047)

U zoekt in Kamerstukken, [start_date], [end_date]

Overige Kamerstukken

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 5 oktober 2022

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 5 oktober 2022. 1 Lijst van nieuwe EU-voorstellen De Europese Commissie heeft in de periode tussen 7 september 2022 en 14 september 2021 de volgende voor deze vaste commissie relevante voorstellen voor Europese wetgeving, besluiten en andere beleidsvormende

2022D32201

Plenaire verslagen

5e vergadering, woensdag 28 september 2022

5e vergadering, woensdag 28 september 2022; Opening; Mededelingen; Financiële markten; Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief; Veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte;

Brieven regering

Stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium

Stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium. In reactie op uw verzoek d.d. 5 juli jl. informeer ik uw Kamer over de uitvoering van de motie Klink c.s. over de transitie van fossiel naar niet-fossiel (35925 XVII, nr. 23), de gewijzigde

2022D38153

Overige Kamerstukken

Besluit van tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

Besluit van tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur).

2022D38163

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium

Beslisnota bij stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium.

2022D38154

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij brief Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

Beslisnota bij brief Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur).

2022D38164

Brieven regering

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur). Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur) Datum 28 september 2022 Betreft Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van artikel 16 van de Wet op de huurtoeslag (verlaging basishuur)

2022D38162

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij uitstelbrief Kamervragen inzake het nemen van beleggingsrisico door universiteitsfondsen

Beslisnota bij uitstelbrief Kamervragen inzake het nemen van beleggingsrisico door universiteitsfondsen.

2022D38159

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over universiteitsfondsen nemen meer beleggingsrisico

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over universiteitsfondsen nemen meer beleggingsrisico. Onze referentie 34039306 Pagina van 2 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 1 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 28 september 2022 Betreft

2022D38158

Overige Kamerstukken

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën inclusief Nationale Schuld

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk IX) van het Ministerie van Financiën inclusief Nationale Schuld. / / Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl Postbus 20015 2500 EA Den Haag 070 342 43 44 voorlichting@rekenkamer.nl www.rekenkamer.nl datum 28 september 2022 betreft

2022D38071

Brieven regering

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht. Aanbieding Hierbij bied ik u, mede namens mijn ambtgenoot voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen,

2022D38147

Overige Kamerstukken

Het Blauwe Boekje 2022-2023

Het Blauwe Boekje 2022-2023.

2022D38145

Overige Kamerstukken

Besluit van tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht

Besluit van tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht.

2022D38148

Overige Kamerstukken

Beslisnota's bij het Blauwe Boekje 2022-2023

Beslisnota's bij het Blauwe Boekje 2022-2023.

2022D38146

Overige Kamerstukken

Beslisnota's bij Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht

Beslisnota's bij Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met de invoering van een heffingsreserve en een nieuwe maatstaf voor handelsplatformen, alsmede uitbreiding van het accountancy- en pensioentoezicht.

2022D38149

Naar boven