Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.180)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

62e vergadering, dinsdag 9 april 2024

62e vergadering, dinsdag 9 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Hersteloperatie kinderopvangtoeslag; Externe veiligheid; Wet integrale suïcidepreventie; Sluiting;

Plenaire verslagen

61e vergadering, donderdag 4 april 2024

61e vergadering, donderdag 4 april 2024; Opening; Mededelingen; Dalende vaccinatiegraad; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over industrie en omwonenden; Eurogroep/Ecofin-Raad d.d. 11 en 12 april 2024; Extra belasting voor extreem rijken...

Plenaire verslagen

60e vergadering, woensdag 3 april 2024

60e vergadering, woensdag 3 april 2024; Opening; Mededelingen; Implementatie van het VN-verdrag Handicap; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Implementatie van het VN-verdrag Handicap; Wet NLQF; Verlenging, wijziging en handhaving van de maximering en verkorting van de verjaringstermijn...

Plenaire verslagen

59e vergadering, dinsdag 2 april 2024

59e vergadering, dinsdag 2 april 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bericht dat volgens de Tsjechische geheime dienst Rusland cash betaalde aan Nederlandse en Europese politici; Sluiting;

Plenaire verslagen

58e vergadering, donderdag 28 maart 2024

58e vergadering, donderdag 28 maart 2024; Opening; Mededelingen; Extra regeling van werkzaamheden; Hamerstukken; Gesloten jeugdzorg; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gesloten jeugdzorg; Natuurherstelverordening en impactanalyse; Sluiting;

Plenaire verslagen

57e vergadering, woensdag 27 maart 2024

57e vergadering, woensdag 27 maart 2024; Opening; Mededelingen; Leraren; Toezicht en handhaving; Spoor; Landbouw, klimaat en voedsel; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap; Voortgang proces BFTK 2024-2028; Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie...

Plenaire verslagen

56e vergadering, dinsdag 26 maart 2024

56e vergadering, dinsdag 26 maart 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wadden; Maritiem; Vreemdelingen- en asielbeleid; Artikel 100-brief voor een militaire missie op de Rode Zee; Sluiting;

Plenaire verslagen

55e vergadering, donderdag 21 maart 2024

55e vergadering, donderdag 21 maart 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Milieuraad d.d. 25 maart 2024; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verzamelwet VWS 2023; Fraudebestrijding door DUO; EU-klimaatdoel 2040; Stemmingen...

Plenaire verslagen

54e vergadering, woensdag 20 maart 2024

54e vergadering, woensdag 20 maart 2024; Opening; Mededelingen; Eindverslag van de informateur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Eindverslag van de informateur; Stemmingen; Extra verhoging van de maximumuurprijzen voor de kinderopvangtoeslag; Wijziging van de Wet kinderopvang om aanspraak...

Plenaire verslagen

53e vergadering, dinsdag 19 maart 2024

53e vergadering, dinsdag 19 maart 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 21 en 22 maart 2024; Sluiting;

Plenaire verslagen

52e vergadering, donderdag 14 maart 2024

52e vergadering, donderdag 14 maart 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Tuinbouw, visserij en biotechnologie; Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024 (eerste deel); Wet verhoging minimumloon 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet verhoging minimumloon 2024; Staat...

Plenaire verslagen

51e vergadering, woensdag 13 maart 2024

51e vergadering, woensdag 13 maart 2024; Opening; Mededelingen; Raad Buitenlandse Zaken; Seksueel geweld en kindermisbruik; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten; Arbeidsmarktbeleid...

Plenaire verslagen

50e vergadering, dinsdag 12 maart 2024

50e vergadering, dinsdag 12 maart 2024; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verdienvermogen van Nederland; Bevordering digitale weerbaarheid bedrijven; Sluiting;

Plenaire verslagen

49e vergadering, donderdag 7 maart 2024

49e vergadering, donderdag 7 maart 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstuk; Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne; Eurogroep/Ecofin-Raad; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet leeruitkomsten hoger onderwijs; Tekort aan medicijnen; Sluiting;

Plenaire verslagen

48e vergadering, woensdag 6 maart 2024

48e vergadering, woensdag 6 maart 2024; Opening; Mijnbouw/Groningen; Beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld; Rechtspraak; Gevangeniswezen en tbs; Aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens...