Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.168)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Plenaire verslagen

99e vergadering, dinsdag 25 juni 2013

99e vergadering, dinsdag 25 juni 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Windenergie op land; Gezondheidsaspecten leefomgeving; Leefomgeving; Mogelijke sluiting havo-vwo-afdelingen onderbouw van vmbo-scholen; Mediawet 2008; Mediawet 2008 modernisering publieke omroep; Sluiting;

Plenaire verslagen

100e vergadering, woensdag 26 juni 2013

100e vergadering, woensdag 26 juni 2013; Opening; Mededelingen; Aanbevelingen Europese Commissie extra bezuinigingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Aanbevelingen Europese Commissie bezuinigingen; Agenda Europese top; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

101e vergadering, donderdag 27 juni 2013

101e vergadering, donderdag 27 juni 2013; Opening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Rapport tijdelijke commissie Huizenprijzen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Initiatiefvoorstel Huis voor klokkenluiders; Schulden- en armoedebeleid; Vreemdelingen- en asielbeleid; Nieuwe Masterplan DJI 2013-2018...

Plenaire verslagen

102e vergadering, dinsdag 2 juli 2013

102e vergadering, dinsdag 2 juli 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Verslag Europese top; Naleving Handboek voor aantredende bewindspersonen; GGZ; Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg; Sluiting;

Plenaire verslagen

103e vergadering, woensdag 3 juli 2013

103e vergadering, woensdag 3 juli 2013; Opening; Mededelingen; Biotechnologie; Visserij; Ganzenbeleid; Invulling van de subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek; Zorgverzekeringswet, Pakketmaatregelen en Ruwaard van Putten ziekenhuis; Wijziging Besluit Zorgverzekering; Omzetting van de afdrachtvermindering onderwijs in een subsidieregeling...

Plenaire verslagen

104e vergadering, donderdag 4 juli 2013

104e vergadering, donderdag 4 juli 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Krimp in het onderwijs; Toekomstverkenning publieke omroep; Natuur- en milieueducatie; Voortgang aanpak problematische jeugdgroepen; Regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Afscheid...

Plenaire verslagen

105e vergadering, dinsdag 3 september 2013

105e vergadering, dinsdag 3 september 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Beëdiging Heerema, Rebel-Volp, Siderius en Leenders; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Derivatenposities van (semi-)publieke overheden; Extra hypotheekbetalingen en hogere winsten van banken; Veroordeelde criminelen die hun vrijheidsstraf ontlopen...

Plenaire verslagen

106e vergadering, woensdag 4 september 2013

106e vergadering, woensdag 4 september 2013; Opening; Mededelingen; Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten; Rapport van de Taskforce TBS; Wet zorg en...

Plenaire verslagen

107e vergadering, donderdag 5 september 2013

107e vergadering, donderdag 5 september 2013; Opening; Mededelingen; Stichting en opheffing van openbare scholen; Beperkte daling chemische bedrijven onder verscherpt toezicht; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Het bericht "In deel Schilderswijk is sharia wet"; Interpellatie-Leijten; Het bericht...

Plenaire verslagen

108e vergadering, dinsdag 10 september 2013

108e vergadering, dinsdag 10 september 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten; Kosten van de bezuiniging op de thuiszorg; Uitblijvende oplossing voor mensen met een verstandelijke beperking...

Plenaire verslagen

109e vergadering, woensdag 11 september 2013

109e vergadering, woensdag 11 september 2013; Opening; Mededelingen; Fiscale verzamelwet 2013; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Bezuinigingen bij het Openbaar Ministerie; Problemen met het alarmnummer 112; Windmolens op zee; Sluiting;

Plenaire verslagen

110e vergadering, donderdag 12 september 2013

110e vergadering, donderdag 12 september 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Voorstel van wet van het lid Schouw; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Opvang vluchtelingen uit Syrië; Regeling van werkzaamheden; Buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland; Sluiting van de...

Plenaire verslagen

2e vergadering, woensdag 18 september 2013

2e vergadering, woensdag 18 september 2013; Opening; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging Paspoortwet; Informele Landbouw- en Visserijraad; Wijziging Algemene Ouderdomswet; Sluiting;

Plenaire verslagen

3e vergadering, donderdag 19 september 2013

3e vergadering, donderdag 19 september 2013; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschriften; Landbouw- en Visserijraad; Het thema "subsidiariteit"; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Implementatiewet richtlijn consumentenrechten; Verdrag Nederland-Peru gevonniste personen; Geneesmiddelenwet; Sluiting;

Plenaire verslagen

4e vergadering, dinsdag 24 september 2013

4e vergadering, dinsdag 24 september 2013; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Stemmingen; Bouwregelgeving en brandveiligheid; Dierproeven; Meststoffenwet (33322); Sluiting;