Brieven regering

Zoekresultaten (77.748)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering

Brieven regering

Beleidsreactie advies Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld DJI

Beleidsreactie advies Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld DJI. . Voor gedetineerden is het mogelijk de route via de CvT te volgen. Deze kan vervolgens bij de vestigingsdirecteur terecht. Naar aanleiding van de aanbevelingen van...

2024D07247

Brieven regering

Vitamine K profylaxe beleid

Vitamine K profylaxe beleid. Hierbij informeer ik uw Kamer over de pas op de plaats die ik maak bij de invoering van het intramusculair toedieningsbeleid (‘prikken’) van vitamine K bij pasgeborenen. Op 7 juli 2023 heb...

2024D07147

Brieven regering

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening. Informatieverzoek Op 26 februari heeft uw Kamer verzocht om het Impact Assessment over de Natuurherstelverordening met de Tweede Kamer te delen voorafgaand aan de stemming over het voorlopig akkoord in het Europees...

2024D07151

Brieven regering

Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra en de positie van Regionaal Historisch Centrum Tresoar

Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra en de positie van Regionaal Historisch Centrum Tresoar. Bestuursconvenant duurzame samenwerking Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra...

2024D07232

Brieven regering

Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering

Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering. Publicatie Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) rapporteert een onafhankelijk consortium bestaande uit het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het...

2024D07219

Brieven regering

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het plan ‘Vertel het hele Verhaal’ Nationaal Slavernijmuseum

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over het plan ‘Vertel het hele Verhaal’ Nationaal Slavernijmuseum. Afschrift adviesaanvraag RvC Vertel het hele Verhaal Nationaal Slavernijmuseum Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375...

2024D07229

Brieven regering

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022

Woo-besluit inzake het voorgenomen militair radarstation in Herwijnen in de periode 2021-2022. Woo-besluit Hierbij meld ik uw Kamer dat ik naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) een besluit heb...

2024D07227

Brieven regering

Aanpassing van de aanwijzing aan de ILT inzake handhaving operationele regels voor Search and Rescue

Aanpassing van de aanwijzing aan de ILT inzake handhaving operationele regels voor Search and Rescue. Aanpassing Hierbij ontvangt u de aanpassing aan de aanwijzing die op 28 februari 2024 is gegeven aan de Inspectie Leefomgeving en...

2024D07209

Brieven regering

Afschrift brief aan de Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrikamuseum

Afschrift brief aan de Congregatie van de Heilige Geest inzake het Afrikamuseum. Reactie op verzoek om afschrift antwoord aan Congregatie van de Heilige Geest Erfgoed en Kunsten Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den...

2024D07214

Brieven regering

Periodieke rapportage hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg

Periodieke rapportage hoofdlijnen Justitieel Vierpartijenoverleg. een belangrijk onderwerp en ik hecht er waarde aan dat op het volgende JVO in juni 2024 vervolgstappen kunnen worden gezet. Aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit Tijdens het JVO is wederom aandacht...

2024D07196

Brieven regering

Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo - verantwoordingsjaar 2023

Landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo - verantwoordingsjaar 2023. Hierbij bied ik uw Kamer de landelijke rapportage cliëntervaringsonderzoek Wmo (ceo) – verantwoordingsjaar 2023 - aan. Deze landelijke rapportage is in opdracht van het ministerie van VWS opgesteld door...

2024D07162

Brieven regering

Voortgang Impulsprogramma Chemische Stoffen

Voortgang Impulsprogramma Chemische Stoffen. Voortgang In vervolg op mijn voortgangsbrief van 18 oktober 20231 over onder meer de uitvoering van het Impulsprogramma Chemische Stoffen (2023-2026)2 bied ik u hierbij een volgende voortgangsrapportage aan. Voor enkele projecten...

2024D07131

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de brief van maatschappelijke organisaties over voorgenomen toetreding tot het verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein

Reactie op verzoek commissie over de brief van maatschappelijke organisaties over voorgenomen toetreding tot het verdrag inzake exportcontrole in het defensiedomein. Zoals verzocht door uw Kamer bied ik u hierbij een reactie aan op de brief...

2024D07094

Brieven regering

Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Ukraine Defence Contact Group (UDCG) van 14 en 15 februari 2024

Verslag NAVO-ministers van Defensie (DMM) en Ukraine Defence Contact Group (UDCG) van 14 en 15 februari 2024. Verslag Op 15 februari 2024 vond in Brussel een bijeenkomst plaats van de NAVO-ministers van Defensie (DMM), met deelname...

2024D07109

Brieven regering

Advies expertgroep gezondheid IJmond

Advies expertgroep gezondheid IJmond.

2024D07088