Brieven regering

Zoekresultaten (336)

U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Digitale Zaken, [start_date], [end_date]

Brieven regering

Uitstel toezending Kabinetsreactie op het artikel 'De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid' van Follow the Money

Uitstel toezending Kabinetsreactie op het artikel 'De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid' van Follow the Money. Uitstelbrief Kabinetsreactie op het artikel 'De online advertentie-industrie bedreigt de nationale veiligheid' van Follow the Money Datum 27 februari...

2024D06899

Brieven regering

Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

Jaarplan 2024 Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1135 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D06337

Brieven regering

Reactie op verzoek commissie over de Position Paper over Quantum Key Distribution (QKD)

Reactie op verzoek commissie over de Position Paper over Quantum Key Distribution (QKD). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 30 977 AIVD Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de...

2024D06159

Brieven regering

Stand van zaken Uitvoeringswet Digitaledienstenverordening en ministerieel besluit tot voorlopige aanwijzing ACM als digitaledienstencoördinator

Stand van zaken Uitvoeringswet Digitaledienstenverordening en ministerieel besluit tot voorlopige aanwijzing ACM als digitaledienstencoördinator. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 31 777 Persbeleid Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan...

2024D05473

Brieven regering

Eindrapport Evaluatie functie Regeringscommissaris Informatiehuishouding en het daaropvolgende advies van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI)

Eindrapport Evaluatie functie Regeringscommissaris Informatiehuishouding en het daaropvolgende advies van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI). 29 362 Modernisering van de overheid Nr. 349 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Voorzitter...

2024D04722

Brieven regering

WODC-rapport 'Evaluatiekader en nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)’

WODC-rapport 'Evaluatiekader en nulmeting Nederlandse Cybersecuritystrategie (NLCS)’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1128 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede...

2024D04609

Brieven regering

Planning verzamelbrieven digitalisering

Planning verzamelbrieven digitalisering. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1129 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal...

2024D04656

Brieven regering

2024D03186

Brieven regering

Verslag Formele Telecomraad 5 december 2023

Verslag Formele Telecomraad 5 december 2023. 21501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 1055 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Economische Zaken en Klimaat Aan de Voorzitter van...

2024D02811

Brieven regering

Toestemming voor deelname aan een technische briefing inzake Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit

Toestemming voor deelname aan een technische briefing inzake Voortgangsrapportage Europese Digitale Identiteit. 2024D02089 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2024 In uw brief d.d. 21 december jl. heeft uw...

2024D02089

Brieven regering

Staat van de Digitale Infrastructuur

Staat van de Digitale Infrastructuur. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 1119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer...

2024D01731

Brieven regering

Overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie (AI)

Overheidsbrede visie op generatieve artificiële intelligentie (AI). , zijn er zorgen over de impact van generatieve AI op werkgelegenheid, de kwaliteit van werk en inkomensverdeling. Zowel op de korte als lange termijn kan generatieve AI leiden...

2024D01191

Brieven regering

Waarborgen t.b.v. privacy en informatiebeveiliging en aanbestedingsregels

Waarborgen t.b.v. privacy en informatiebeveiliging en aanbestedingsregels.

2024D00510

Brieven regering

Verzamelbrief Digitalisering december 2023

Verzamelbrief Digitalisering december 2023. opvolging in de komende jaren, om voor Nederland de digitale kansen te pakken en de risico’s te blijven mitigeren. Ik hoop dan ook zeer dat een nieuw kabinet hierop voortbouwt en de...

2023D51510

Brieven regering

Opschaling algoritmetoezichthouder (Directie CoördinatieAlgoritmes bij de AP)

Opschaling algoritmetoezichthouder (Directie CoördinatieAlgoritmes bij de AP). zowel het uitbreiden van het team met diverse soorten expertise als ook het uitbreiden van het verzamelen en inzichtelijk maken van informatie over (de snelle ontwikkeling van) algoritmes en...

2023D50884