Gang

Wetsvoorstel Wet leeruitkomsten hoger onderwijs

Het wetsvoorstel strekt ertoe het experiment leeruitkomsten, dat vraaggericht deeltijds en duaal hoger onderwijs voor werkende en werkzoekende volwassenen in het hoger beroepsonderwijs mogelijk maakt, permanent in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) te regelen en uit te breiden naar het wetenschappelijk onderwijs. Doel van deze verankering is het creëren van meer ruimte voor persoonlijke leerroutes binnen de opleiding, waardoor beter tegemoet kan worden gekomen aan de behoeften van studenten, onderwijsinstellingen en de arbeidsmarkt. Met dit wetsvoorstel wordt tevens een tweede experiment van de pilots ‘flexibilisering hoger onderwijs’ verankerd, te weten het experiment accreditatie onvolledige opleidingen

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 120
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Tegen
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Voor
SP 5 Tegen
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Voor
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaren.

Tijd activiteit: 11:30 - 13:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:46

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 september 2022 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 20 juni 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 21 juni 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 29 juni 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 september 2022 te 14.00 uur. 

 4. 8 september 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 5. 13 september 2022

  Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende de verankering van eenheden van leeruitkomsten in die wet (Wet leeruitkomsten hoger onderwijs)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 22 september 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 7. 29 juni 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 29 juni 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 10. 14 september 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 11. 7 maart 2024

  Plenaire vergadering: Wet leeruitkomsten hoger onderwijs (Kamerstuk 36136)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 12. 12 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten