Gang

Wetsvoorstel Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

In de huidige fase van de bestrijding van het coronavirus 2019-nCoV is het aantal ziekenhuisopnames en nieuwe opnames op de IC-afdelingen afgenomen, maar het aantal nieuwe besmettingen in kleine clusters op regionaal gebied neemt toe. Nederland is in een fase terechtgekomen waarin beperkende maatregelen landelijk worden versoepeld, doch regionaal daar waar nodig juist verscherpt. Er is een cruciale rol weggelegd voor de bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), zo nodig op grote schaal. Daarbij is gezocht naar mogelijkheden om grootschalige bron- en contactopsporing te ondersteunen. Net als in de ons omringende landen is hierbij de keuze gevallen op een zogenaamde notificatieapplicatie (CoronaMelder). Mensen mogen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de CoronaMelder of van andere vergelijkbare digitale middelen. Daarom voorziet het wetsvoorstel in een antimisbruik-bepaling. Daarnaast is van belang dat de inzet van de notificatieapp uitdrukkelijk alléén is bedoeld voor de bestrijding van het virus.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 118
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 4 Tegen
50PLUS 3 Voor
DENK 3 Tegen
SGP 3 Voor
FVD 2 Tegen
Krol 1 Tegen
Van Haga 1 Tegen
Van Kooten-Arissen 1 Tegen

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 14:30 - 14:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:15 - 17:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  Agenderen voor plenair debat.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:05 - 16:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met onderstaand gewijzigd voorstel van mevrouw Van den Berg (CDA): VVD, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dat betekent dat het voorstel door een meerderheid is aangenomen. Daarmee is de inbrengdatum voor het verslag van het Voorstel van wet houdende tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19) vastgesteld op woensdag 26 augustus 2020 om 12.00 uur. Tevens wordt een door het ministerie van VWS te verzorgen technische briefing over de CoronaMelder georganiseerd op maandag 31 augustus om 14.00 uur.

Tijd activiteit: 12:00 - 12:00

Wetgevingsproces

 1. 21 augustus 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 26 augustus 2020

  Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19) (TK 35538)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met onderstaand gewijzigd voorstel van mevrouw Van den Berg (CDA): VVD, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dat betekent dat het voorstel door een meerderheid is aangenomen. Daarmee is de inbrengdatum voor het verslag van het Voorstel van wet houdende tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19) vastgesteld op woensdag 26 augustus 2020 om 12.00 uur. Tevens wordt een door het ministerie van VWS te verzorgen technische briefing over de CoronaMelder georganiseerd op maandag 31 augustus om 14.00 uur.  

 3. 31 augustus 2020

  Voorstel om de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538) aan te melden voor plenaire behandeling

  E-mailprocedure

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 4. 1 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  Agenderen voor plenair debat.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 5. 2 september 2020

  Plenaire vergadering: Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 6. 3 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten