Wetsvoorstel

Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

In de huidige fase van de bestrijding van het coronavirus 2019-nCoV is het aantal ziekenhuisopnames en nieuwe opnames op de IC-afdelingen afgenomen, maar het aantal nieuwe besmettingen in kleine clusters op regionaal gebied neemt toe. Nederland is in een fase terechtgekomen waarin beperkende maatregelen landelijk worden versoepeld, doch regionaal daar waar nodig juist verscherpt. Er is een cruciale rol weggelegd voor de bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD), zo nodig op grote schaal. Daarbij is gezocht naar mogelijkheden om grootschalige bron- en contactopsporing te ondersteunen. Net als in de ons omringende landen is hierbij de keuze gevallen op een zogenaamde notificatieapplicatie (CoronaMelder). Mensen mogen nooit, direct dan wel indirect, door wie dan ook worden gedwongen tot het gebruik van de CoronaMelder of van andere vergelijkbare digitale middelen. Daarom voorziet het wetsvoorstel in een antimisbruik-bepaling. Daarnaast is van belang dat de inzet van de notificatieapp uitdrukkelijk alléén is bedoeld voor de bestrijding van het virus.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 3
SGP 3
Tegen
PVV 20
PvdD 4
DENK 3
FVD 2
Krol 1
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

03 sep 2020
02 sep 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:15 - 17:00

Debat terugkijken
01 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  Agenderen voor plenair debat.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15:05 - 16:00

26 aug 2020
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Besluit: De volgende fracties hebben gereageerd en ingestemd met onderstaand gewijzigd voorstel van mevrouw Van den Berg (CDA): VVD, D66, SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Van de overige fracties is geen reactie ontvangen. Dat betekent dat het voorstel door een meerderheid is aangenomen. Daarmee is de inbrengdatum voor het verslag van het Voorstel van wet houdende tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19) vastgesteld op woensdag 26 augustus 2020 om 12.00 uur. Tevens wordt een door het ministerie van VWS te verzorgen technische briefing over de CoronaMelder georganiseerd op maandag 31 augustus om 14.00 uur.

12:00 - 12:00

Wetgevingsproces

21 aug 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
26 aug 2020

Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19) (TK 35538)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
31 aug 2020

Voorstel om de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538) aan te melden voor plenaire behandeling

E-mailprocedure
01 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
02 sep 2020

Plenaire vergadering: Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538)

Plenair debat
03 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 (35538)

Stemmingen
Meer zien

Documenten

21 aug 2020
Download Reactie VNG-NGB
21 aug 2020
Download Reactie NOvA
21 aug 2020
Download Reactie CRdvM
21 aug 2020
Download Reactie KNMG
01 sep 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten