Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast

De klimaatverandering heeft gevolgen voor waterhuishouding in Nederland. Extreme neerslag en periodes van droogte en hitte wisselen elkaar af. Om de gevolgen daarvan te voorkomen zijn ruimtelijke maatregelen nodig, de zogenaamde klimaatadaptatie.
Om die maatregelen tegen wateroverlast te versnellen wil de minister het mogelijk maken tijdelijk middelen beschikbaar stellen aan de gemeenten, provincies en waterschappen in de vorm van subsidies uit het Deltafonds. Daarvoor is een aanpassing van de Waterwet nodig. Dat is beoogd met deze wetswijziging.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 32 Voor
PVV 20 Voor
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
50PLUS 4 Voor
PvdD 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor
Van Haga 1 Voor
Van Kooten-Arissen 1 Voor

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:45 - 14:55

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 juli 2019.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 14:05 - 14:20

Wetgevingsproces

 1. 27 mei 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 29 mei 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 5 juni 2019

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 3 juli 2019. 

 4. 3 juli 2019

  Wijziging Waterwet ten behoeve van subsidiëring van maatregelen tegen wateroverlast

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 2 oktober 2019

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 3 oktober 2019

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 15 januari 2020

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Waterwet ten behoeve van subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35211)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Agenderen voor stemmingen.  Behandeld. 

 8. 21 januari 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten