Wetsvoorstel

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Deze Rijkswet brengt een wijziging aan in de Paspoortwet. Om elektronische dienstverlening aan burgers mogelijk te maken worden publieke elektronische identificatiemiddelen ontwikkeld waarmee de burger zich op een hoger niveau van betrouwbaarheid dan met het huidige DigiD langs digitale weg kan identificeren bij een dienstverlener. Hiervoor wordt een chip aangebracht op wettelijke identiteitsdocumenten. In dit wetsvoorstel worden daarvoor de benodigde regels getroffen. Daarnaast regelt het wetsvoorstel een uitbreiding van het basisregister reisdocumenten.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
SGP 3
FvD 2
Van Haga 1
Van Kooten-Arissen 1
Tegen
DENK 3

Activiteiten

11 feb 2020
30 jan 2020
Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

10:00 - 10:45

23 jan 2020
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (35047) (R2018)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

19:35 - 21:04

17 okt 2019
Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel is reeds op 20 juni jl. aangemeld voor plenaire behandeling.

11:30 - 13:00

27 jun 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

14:35 - 14:45

20 jun 2019
11 okt 2018
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 15 november 2018 te 14:00 uur.

11:30 - 12:30

03 okt 2018
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

14:00 - 14:15

Wetgevingsproces

01 okt 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
03 okt 2018

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 okt 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
15 nov 2018

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (35047-R2108)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 jun 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
27 jun 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 sep 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
17 okt 2019

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
23 jan 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (35047) (R2018)

Plenair debat
30 jan 2020

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tijdstip is gewijzigd naar 10 - 10.45 uur i.v.m. de ambassadeursconferentie)

Procedurevergadering
11 feb 2020

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

02 okt 2018
Download Reactie VNG
02 okt 2018
Download Reactie ATR
02 okt 2018
Download Reactie NVVB
17 jan 2020
Download Sprekerslijst
Alle documenten