Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 132
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Tegen
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Tegen
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Tegen
GrKÖ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 11:00 - 19:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg op maandag 14 september 2015, in het licht van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) die voordien verwacht wordt.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:35 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 5 februari 2015 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:05 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:30 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 10 april te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:10 - 23:59

Wetgevingsproces

 1. 14 februari 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 18 februari 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 3. 5 maart 2014

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 10 april te 12.00 uur. 

 4. 10 april 2014

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 3 september 2014

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 6. 3 september 2014

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 10 september 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 14 januari 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het nader verslag vaststellen op 5 februari 2015 te 12.00 uur. 

 9. 5 februari 2015

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 10. 8 april 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 11. 9 april 2015

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 12. 20 mei 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 13. 17 juni 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering. 

 14. 24 juni 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

  Besluit: Agenderen voor een wetgevingsoverleg op maandag 14 september 2015, in het licht van de kabinetsreactie op de evaluatie van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) die voordien verwacht wordt. 

 15. 2 september 2015

  Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

  Procedurevergadering

 16. 2 september 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 14 september 2015

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving)

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 18. 22 september 2015

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten