Plenaire verslagen

Zoekresultaten (1.171)

U zoekt in Kamerstukken, Plenaire verslagen

Hieronder staan de verslagen (ook: Handelingen) van de plenaire vergaderingen. Het verslag wordt nog tijdens de vergadering constant aangevuld.

Verslagen hebben eerst de status ongecorrigeerd; er kan geen enkel recht worden ontleend aan deze verslagen. Als de correctievoorstellen van sprekers verwerkt zijn, wordt het verslag definitief vastgesteld en krijgt het de status gecorrigeerd. Als er daarna nog kleine wijzigingen komen, krijgt het verslag de status gerectificeerd.

Plenaire verslagen

27e vergadering, woensdag 20 december 2023

27e vergadering, woensdag 20 december 2023; Opening; Wijziging van de Opiumwet; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wijziging van de Opiumwet; Klimaatnota 2023 en Klimaat- en Energieverkenning 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

26e vergadering, dinsdag 19 december 2023

26e vergadering, dinsdag 19 december 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van de waarnemend Griffier, de heer G.J.A. Hamilton; Beëdiging van de heer P. Oskam; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Najaarsnota 2023; Sluiting;

Plenaire verslagen

25e vergadering, donderdag 14 december 2023

25e vergadering, donderdag 14 december 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Milieuraad op 18 december 2023; Verkiezing Voorzitter van de Tweede Kamer; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Extra regeling van werkzaamheden; Verkiezing Voorzitter van de Tweede Kamer; Stemmingen; Verkiezing...

Plenaire verslagen

24e vergadering, woensdag 13 december 2023

24e vergadering, woensdag 13 december 2023; Opening; Mededelingen; Verkiezingsuitslag; Regeling van werkzaamheden; Beëdiging van mevrouw S.E.M. Dobbe (SP); Mededelingen; Verkiezingsuitslag; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

23e vergadering, dinsdag 12 december 2023

23e vergadering, dinsdag 12 december 2023; Opening; Vragenuur; Afscheid van het lid L.M.C. Marijnissen (SP); Mededelingen; Beëdiging mevrouw J. van den Hil (VVD), de heer Tjeerd de Groot (D66) en mevrouw M. Synhaeve (D66); Mededelingen; Stemmingen...

Plenaire verslagen

22e vergadering, donderdag 7 december 2023

22e vergadering, donderdag 7 december 2023; Opening; Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023 en van 10-11 december; Stemmingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

21e vergadering, woensdag 6 december 2023

21e vergadering, woensdag 6 december 2023; Opening; Beëdiging tijdelijk Voorzitter; Beëdiging van de overige leden; Profielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Sluiting;

Plenaire verslagen

20e vergadering, dinsdag 5 december 2023

20e vergadering, dinsdag 5 december 2023; Opening; Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven; Ontwerpprofielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer; Afscheid van de Kamer in oude samenstelling; Sluiting;

Plenaire verslagen

19e vergadering, zaterdag 2 december 2023

19e vergadering, zaterdag 2 december 2023; Opening; Stemmingen; Sluiting;

Plenaire verslagen

18e vergadering, donderdag 26 oktober 2023

18e vergadering, donderdag 26 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Verzoekschrift; Aanbieding van de Klimaatnota; Afrikastrategie; Acute situatie in Marokko en Libië; Beleidscoherentie voor ontwikkeling; Afscheid van het lid Van Wijngaarden (VVD); Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen...

Plenaire verslagen

17e vergadering, woensdag 25 oktober 2023

17e vergadering, woensdag 25 oktober 2023; Opening; Mededelingen; Pakket Belastingplan 2024; Beëdiging mevrouw C. van Breugel (D66); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Pakket Belastingplan 2024; Rapport "Schaduwdansen" over grensoverschrijdend gedrag in de danssector; Aanscherpingen particulier en...

Plenaire verslagen

16e vergadering, dinsdag 24 oktober 2023

16e vergadering, dinsdag 24 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Personeel Defensie; Mbo (basisvaardigheden / positie en medezeggenschap van studenten); Onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs; Europese top van...

Plenaire verslagen

15e vergadering, donderdag 19 oktober 2023

15e vergadering, donderdag 19 oktober 2023; Opening; Hamerstukken; Landbouw- en Visserijraad 23-24 oktober 2023; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Wonen en ruimtelijke ordening; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Wonen en ruimtelijke...

Plenaire verslagen

14e vergadering, woensdag 18 oktober 2023

14e vergadering, woensdag 18 oktober 2023; Opening; Mededelingen; JBZ-Raad 19 en 20 oktober 2023 (algemeen); Telecomraad (informeel) 23-24 oktober 2023 ; Digitaliserende overheid; Begrotingen Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2024; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Gang van zaken...

Plenaire verslagen

13e vergadering, dinsdag 17 oktober 2023

13e vergadering, dinsdag 17 oktober 2023; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023; Begroting Binnenlandse Zaken 2024 - Overige beleidsartikelen; Begroting Binnenlandse Zaken 2024...