Plenair verslag Tweede Kamer, 19e vergadering
Zaterdag 2 december 2023

  • Aanvang
    10:15 uur
  • Sluiting
    10:21 uur
  • Status
    Gecorrigeerd

Opening

Voorzitter: Kamminga

Aanwezig zijn 90 leden der Kamer, te weten:

Aartsen, Agema, Akerboom, Van Baarle, Becker, Beckerman, Beertema, Van den Berg, Bevers, Bikker, Bontenbal, Martin Bosma, Boulakjar, Brekelmans, Van Breugel, Van den Brink, Bromet, Ceder, Dassen, Dekker-Abdulaziz, Dijk, Inge van Dijk, Jasper van Dijk, Eerdmans, Ellian, Eppink, Erkens, Fritsma, Van Ginneken, De Graaf, Van der Graaf, Graus, Grevink, Grinwis, Peter de Groot, Den Haan, Van Haga, Hagen, Rudmer Heerema, Heinen, Hermans, Van den Hil, Léon de Jong, Kamminga, Kat, Kathmann, Van Kent, Klaver, Kops, Kröger, Krul, Kuiken, Kwint, Maatoug, Madlener, Maeijer, Markuszower, Michon-Derkzen, Minhas, Mohandis, Mutluer, Van Nispen, Omtzigt, Paternotte, Paulusma, Van der Plas, Podt, Raemakers, Rahimi, Richardson, Sahla, Chris Simons, Sylvana Simons, Slootweg, Sneller, Van der Staaij, Stoffer, Christine Teunissen, Hans Teunissen, Thijssen, Tielen, Valstar, Vedder, Verkuijlen, Warmerdam, Werner, Van Weyenberg, Wilders, Van der Woude en Wuite.

De voorzitter:
Ik open de vergadering van zaterdag 2 december 2023. Ik heet de leden van harte welkom. Ik verzoek hun vriendelijk hun plek in te nemen op deze bijzondere zaterdag.

Stemmingen

Stemmingen


Stemming Opdracht tot hertelling naar aanleiding van de verkiezingen op 22 november 2023

Aan de orde is de stemming over de brief van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven over het opdracht geven tot een hertelling naar aanleiding van de verkiezingen van 22 november 2023 (35165, nr. 66).

De voorzitter:
We hebben niet vaak een sessie van deze Kamer op een zaterdag. Uw Kamer was eerder al op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van bijeenroeping van de Kamer op deze zaterdag. Gisteravond bent u dan ook daadwerkelijk bijeengeroepen en op de hoogte gesteld. Het is goed om te benadrukken dat de aanleiding een voorstel is van de Kamercommissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven om opdracht te geven tot hertelling van de bescheiden van vier stembureaus in Tilburg. Ik benadruk dat even omdat er ook wel wordt gedacht dat het aan fracties zou liggen, maar het is echt een Kamercommissie, zeg ik ook voor de mensen thuis, die dat heeft voorgesteld en heeft geadviseerd aan de Kamer. Dat ligt zo meteen dus voor. Aan de orde is dan ook een stemming hierover. Maar voor ik dat doe, heeft de heer Omtzigt aangegeven dat hij graag nog het woord zou willen.

De heer Omtzigt (Lid Omtzigt):
Dank u wel, voorzitter. Het is een heel logisch en redelijk voorstel van de commissie, maar ik zou daar een vraag aan willen toevoegen. Het is raar dat het op stembureaus zo'n afwijking kan geven die niet leidt tot lokale hertelling en er niet toe leidt dat de software zegt: u moet hertellen. Want als u in de software invult dat u meer dan twintig stemmen minder heeft dan uitgegeven stembiljetten, dan zou er eigenlijk een rood lampje moeten gaan branden. Ik zou aan de commissie voor de Verzoekschriften of de commissie BZK willen vragen om te kijken hoe ze dit extern kunnen valideren, om te zien hoe dat verkiezingsproces daar verlopen is. Ik vraag dus niet om nu iets te doen, maar om in de komende weken met een voorstel te komen om dat kiesproces te onderzoeken, niet door de Kiesraad zelf, maar extern.

De voorzitter:
Dank u wel. Uw voorstel is dus om dat te betrekken bij een evaluatie door de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven dan wel de commissie BZK. Ik kijk rond om te zien of daar steun voor is. Ja. Dan zal ik dat doorgeleiden. Dan ga ik nu door naar de stemming.

In stemming komt het voorstel van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven om te besluiten tot een hertelling van de bescheiden van de stembureaus 9, 15, 21, en 31 van de gemeente Tilburg (kieskring 17) (35165, stuk nr. 66).

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, GroenLinks-PvdA, de PvdD, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, Groep Van Haga, de PVV, FVD en BBB voor dit voorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:
Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze vergadering.

Sluiting

Sluiting 10.21 uur.