Kamervragen

Zoekresultaten (98.004)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Brink, Krul en Inge van Dijk over hetniet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Brink, Krul en Inge van Dijk over hetniet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden. AH 525 2023Z19180 Mededeling van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 4 december 2023) De...

2023D47804

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over de huisartsenzorg in Brunssum

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over de huisartsenzorg in Brunssum. AH 524 2023Z19128 Mededeling van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 4 december 2023) De vragen van het lid Dijk (SP) over de...

2023D47800

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Mutluer over ‘de blijvend lange doorlooptijden bij zedenzaken’

Antwoord op vragen van het lid Mutluer over ‘de blijvend lange doorlooptijden bij zedenzaken’. DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S  DATUM 4 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5024074 DIRECTORAAT-GENERAAL POLITIE EN VEILIGHEIDSREGIO’S  DATUM 4 DECEMBER 2023 ONS KENMERK 5024074...

2023D47805

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boulakjar over het bericht 'Zonnepanelen zonder investering duurder dan gedacht'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boulakjar over het bericht 'Zonnepanelen zonder investering duurder dan gedacht'. AH 523 2023Z18334 Mededeling van minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 4 december 2023) Hierbij deel ik u mee...

2023D47792

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Van den Brink over het bericht dat Europese voetbalclubs sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zo’n 40 miljoen euro aan transfer– en huursommen aan hun Russische tegenhangers hebben betaald

Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Van den Brink over het bericht dat Europese voetbalclubs sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zo’n 40 miljoen euro aan transfer– en huursommen aan hun Russische...

2023D47760

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het nieuws dat de treinverbinding Zwolle-Enschede grote problemen kent. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met...

2023D47706

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede door verschraald openbaar vervoer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede door verschraald openbaar vervoer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der...

2023D47708

Kamervragen

Het verzoek om voorbehoud en een parlementaire behandeling van de wijziging van de IHR van de WHO

Het verzoek om voorbehoud en een parlementaire behandeling van de wijziging van de IHR van de WHO. 2023Z19585 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn...

2023D47681

Kamervragen

De vervolging van een christelijke vrouw in Nigeria wegens vermeende godslastering en de brute moord op een christelijke studente door een groep islamitische medestudenten

De vervolging van een christelijke vrouw in Nigeria wegens vermeende godslastering en de brute moord op een christelijke studente door een groep islamitische medestudenten. 2023Z19580 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Ceder (ChristenUnie) aan...

2023D47676

Kamervragen

Het bericht 'Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort: 'Mensen slapen noodgedwongen op straat'’

Het bericht 'Geen plek meer in daklozenopvang in Utrecht en Amersfoort: 'Mensen slapen noodgedwongen op straat'’. 2023Z19581 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Kat (D66) aan de ministers voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en van Binnenlandse...

2023D47677

Kamervragen

Het bericht van Wouter Aukema geplaatst op 29 november 2023 op X

Het bericht van Wouter Aukema geplaatst op 29 november 2023 op X. 2023Z19579 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht van Wouter Aukema...

2023D47675

Kamervragen

F-35’s voor Israël

F-35’s voor Israël. 2023Z19578 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over F-35’s voor Israël Hebt u kennisgenomen van...

2023D47674

Kamervragen

Het bericht 'Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld'

Het bericht 'Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld'. 2023Z19584 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van de leden Mohandis en Westerveld (beiden GroenLinksd-PvdA) aan de aan de minister voor Langdurige Zorg en Sport over het bericht 'Percentage kinderen zonder...

2023D47680

Kamervragen

De beoordeling van de kwaliteit van habitattypen

De beoordeling van de kwaliteit van habitattypen. 2023Z19582 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister voor Natuur en Stikstof over de beoordeling van de kwaliteit van habitattypen   Heeft u...

2023D47678

Kamervragen

Viruswaarheid

Viruswaarheid. 2023Z19583 (ingezonden 1 december 2023) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Viruswaarheid.     Waarom werden meerdere inlichtingendiensten ingezet om...

2023D47679