Schriftelijke vragen : Duizenden gezinnen die al jarenlang leven van een inkomen onder het niveau van een bijstandsuitkering omdat de regelingen niet op elkaar aansluiten

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Marijnissen Grinwis, Palland, Kathmann, Teunissen, Pouw-Verweij, Stoffer, Van der Plas, Van Haga en Den Haan over duizenden gezinnen die al jarenlang leven van een inkomen onder het niveau van een bijstandsuitkering omdat de regelingen niet op elkaar aansluiten

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen