V-100 - Verantwoordingsdag

Op de maandag na Verantwoordingsdag organiseert de Tweede Kamer sinds 2017 jaarlijks de zogenaamde V-100. De V staat voor ‘Verantwoording’ en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministers kritisch te bekijken. Het doel van de V-100 is om de burger rechtstreeks te betrekken bij de controlerende taak van Kamer. De deelnemers aan de V-100 krijgen die dag de kans om vragen te bedenken over de jaarverslagen van de ministeries, aan de hand van vooraf geselecteerde thema's door de Kamer. Dit jaar vindt de V-100 plaats op maandag 27 mei. Het thema is ‘Omgaan met plotselinge schaarste en onzekerheden’. De Tweede Kamer nodigt op deze dag mkb-ondernemers uit om naar de jaarverslagen te kijken.

Tussen de bankjes in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer houdt Kamervoorzitter Vera Bergkamp het koffertje met opschrift Verantwoordingsdag omhoog, enkele tientallen journalisten staan en zitten om haar heen.
De V-100 van 2023, met lokale journalisten.

Samen vragen formuleren

Op de dag van de V-100, maandag 27 mei, formuleren de mkb-ondernemers samen met de andere genodigden in één dag een aantal vragen over een van de tien thema’s die hieronder staan genoemd. De vragen worden aan het einde van de dag in de plenaire zaal aangeboden aan de Tweede Kamer. De deelnemers krijgen gedurende de dag de gelegenheid om met Kamerleden te spreken over het betreffende thema, zodat ze zich een goed beeld kunnen vormen van de parlementaire context. Bij het opstellen van de vragen worden de mkb-ondernemers geholpen door kenniscoördinatoren van de Dienst Analyse en Onderzoek van de Tweede Kamer en onderzoekers van de Algemene Rekenkamer. 

Thema’s

De Kamer heeft de volgende tien onderwerpen uit departementale jaarverslagen geselecteerd waarover vragen worden geformuleerd:

 1. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
   
 • Circulariteit, verduurzaming en energielasten van het mkb (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat);
 • Gevolgen van voorgestelde Europese wetgeving Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor het mkb (Ministerie van Buitenlandse Zaken).

2. Schaarste op de arbeidsmarkt

 • Aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap);
 • Krapte op de arbeidsmarkt/werkgeversverplichtingen sociale zekerheid (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

3. Crisisbeleid

 • Coronabelastingschulden (Ministerie van Financiën);
 • Beleidsreactie op prijsstijgingen van bouwmaterialen en energie (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

4. Weerbaarheid

 • Cyberweerbaarheid mbk en data-encryptie (Ministerie van Justitie en Veiligheid/Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat);
 • Kansen voor het Nederlands bedrijfsleven op de defensiemarkt (Ministerie van Defensie).

5. Ondernemingsklimaat

 • Voorspelbaar fiscaal beleid (Ministerie van Financiën);
 • Bereikbaarheid, met bijzondere aandacht voor weginfrastructuur (Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat).

Debat over Verantwoordingsdag

Na de Verantwoordingsdag volgt nog dit voorjaar een debat over alle verslagen. Om het goed voor te kunnen bereiden, doet de Kamer via de V-100 mede een beroep op burgers. 

Eerdere edities

In 2023 zijn lokale journalisten uitgenodigd en in 2022 was het aan jonge wetenschappers om het financiële beleid van het kabinet van het jaar daarvoor te beoordelen aan de hand van de vier thema's. Vanwege het coronavirus heeft de V-100 in 2020 en 2021 niet plaatsgevonden. In 2019 is voor het eerst gekozen voor het uitnodigen van 100 burgers uit een specifieke doelgroep, toen waren dat 100 mbo-studenten. Lees meer over de V-100 die plaatsvond in 20192022 en 2023

Commissie voor de Rijksuitgaven

Vanaf 2021 evalueert de commissie voor de Rijksuitgaven de behandeling van de verantwoordingsstukken in de Tweede Kamer, waaronder de V-100. De commissie informeert hierover ook de Tweede Kamer. Voorheen was dit de taak van de vaste commissie voor Financiën.