Sandra Beckerman

Portretfoto Sandra Beckerman met partijlogo SP

Samenvatting

Sandra Beckerman is geboren in Veenendaal op 31 maart 1983 en woont in Groningen. Zij is in totaal 6 jaar actief in de Tweede Kamer, 2452 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Sandra Beckerman.

Motie van het lid Nijboer c.s. over in de aangekondigde analyses ook funderingsproblemen ten gevolge van bodemdaling en funderingen op staal meenemen

28325-262
Indiener H. Nijboer
Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over een uitgebreid onderzoek door het RIVM naar het effect van Chemours op de gezondheid van omwonenden en werknemers (t.v.v. 33118-264)

33118-276
Indiener E.M. van Esch
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman over uitspreken dat de huurprijzen van woningen de komende drie jaar niet mogen stijgen

32847-1113
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Motie van het lid Nijboer c.s. over voorstellen voor een redelijke kostenverdeling tussen alle betrokken partijen

28325-260
Indiener H. Nijboer
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Esch c.s. over structureel cameratoezicht bij Tata Steel en voldoende budget voor de omgevingsdienst om snel te handelen op basis van de camerabeelden

22343-376
Indiener E.M. van Esch
Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over refill-mogelijkheden in supermarkten met meer dan 400 vierkante meter oppervlakte (t.v.v. 32852-195)

32852-272
Indiener E.M. van Esch
Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over de effecten op gezondheid en milieu van de verschillende toekomstscenario's van Tata Steel alsnog onafhankelijk en transparant in beeld brengen (t.v.v. 30175-425)

30175-451
Indiener E.M. van Esch
Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Beckerman en Nijboer over de waardevermeerderingsregel open laten staan tot 2025 en ook nieuwe groepen daarvoor in aanmerking laten komen (t.v.v. 33529-1180)

33529-1198
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over de problemen rondom Marenland samen met huurders inventariseren en de corporaties waar nodig financieel ondersteunen (t.v.v. 33529-1179)

33529-1197
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Motie van de leden Van Esch en Beckerman over het uitstellen en ordentelijk intrekken van de Omgevingswet

36410-VII-49
Indiener E.M. van Esch
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Beckerman over het bevriezen van de huren in de corporatiesector

36410-VII-39
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Motie van het lid Beckerman over sloop van woningen alleen toestaan met instemming van 70% van de huurders

36410-VII-36
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Motie van het lid Beckerman over een pas op de plaats maken bij de verkoop van sociale huurwoningen door woningcorporaties

36410-VII-37
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Motie van het lid Beckerman over het in het leven roepen van een opkoopfonds

36410-VII-38
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Motie van het lid Ceder c.s. over huurbescherming voor bepaalde tijd voor alle weeskinderen van 18 jaar en ouder, ook bij particuliere verhuurders

35999-15
Indiener Don Ceder
Kamerlid CU