Werkbezoeken commissie Buitenlandse Zaken

Bezoek aan de Verenigde Staten en Verenigde Naties

Het Amerikaanse Capitool in Washington D.C.

De commissie voor Buitenlandse Zaken brengt van zondag 24 april tot en met vrijdag 29 april 2022 een bezoek aan de Verenigde Staten (VS) en de Verenigde Naties (VN). De commissie verdiept zich tijdens het bezoek in de Amerikaanse buitenlandse politiek en de internationale veiligheid. 

Kamerleden Attje Kuiken (delegatieleider, PvdA), Ruben Brekelmans (VVD), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Agnes Mulder (CDA), Jasper van Dijk (SP), Kati Piri (PvdA) en Tunuhan Kuzu (Denk) brengen namens de commissie voor Buitenlandse Zaken het bezoek aan de VS en VN.

Amerikaans buitenlands beleid

Zij beginnen de reis met een driedaags bezoek aan de hoofdstad Washington D.C. om geïnformeerd te worden over het Amerikaanse buitenlandbeleid van de regering van president Biden. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de relatie met Rusland en met China. De Kamerleden spreken met vertegenwoordigers van denktanks, journalisten en de Amerikaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie.

Tijdens hun bezoek aan Washington D.C. ontmoeten de Kamerleden ook met leden van de zogeheten Dutch Caucus in het Amerikaanse Congres. Dat zijn Amerikaanse parlementariërs met Nederlandse wortels.

Verenigde Naties

Het tweede deel van het werkbezoek betreft een driedaags bezoek aan de Verenigde Naties in New York. De Kamerleden spreken daar over de oorlog in Oekraïne en het functioneren van de VN als platform voor de internationale veiligheid. Onder meer Afghanistan en de VN-vredesmissie in Mali komen ter sprake.

Bezoek aan Bosnië-Herzegovina

Kamerleden van de commissie Buitenlandse Zaken spraken op woensdag 23 maart ter voorbereiding op het werkbezoek met de ambassadeur van Bosnië-Herzegovina.
De commissie voor Buitenlandse Zaken brengt van donderdag 24 maart tot en met zondag 27 maart 2022 een werkbezoek aan Bosnië-Herzegovina. De commissie verdiept zich tijdens het bezoek in de politieke situatie in het land, en de ontwikkelingen op het gebied van politiek en veiligheid in de regio. 

De Kamerleden Attje Kuiken (delegatieleider, PvdA), Ruben Brekelmans (VVD), Jan Paternotte (D66), Jasper van Dijk (SP) en Kati Piri (PvdA) brengen namens de commissie voor Buitenlandse Zaken het bezoek aan Bosnië-Herzegovina. Ter voorbereiding op het bezoek aan het land sprak de commissie op woensdag 23 maart met Almir Sahović, de ambassadeur van Bosnië-Herzegovina.

Programma

De commissie besteedt tijdens haar werkbezoek in het bijzonder aandacht aan de toegenomen spanningen in het land, mede naar aanleiding van recente verklaringen van de politicus Milorad Dodik. Bosnië-Herzegovina kent een presidentschap dat bestaat uit drie leden. Milorad Dodik is het Bosnisch-Servische lid. Hij streeft naar vergaande autonomie van het Servische deel van het land. Dat brengt de vrede en stabiliteit in gevaar.

Tijdens het bezoek gaat er ook aandacht naar de politieke- en veiligheidsontwikkelingen in de Balkanregio en de rol die Rusland hierin speelt. Kamerleden spreken onder andere met parlementariërs en vertegenwoordigers van de regering. Daarnaast praten de Kamerleden met jongeren over de toekomst van het land en ontmoeten zij journalisten, ngo’s en denktanks.

De delegatieleden bezoeken ook Srebrenica om de slachtoffers van de genocide te herdenken. Samen met de Moeders van Srebrenica (de nabestaanden van de mannen die zijn omgebracht na de val van Srebrenica) worden bloemen gelegd.

Bezoek aan Baltische Staten

Kamerleden van de commissie Buitenlandse Zaken spraken op donderdag 14 oktober ter voorbereiding op het bezoek aan de Baltische Staten met de ambassadeurs van Estland, Letland en Litouwen.

De commissie voor Buitenlandse Zaken brengt van maandag 18 oktober tot en met vrijdag 22 oktober 2022 een werkbezoek aan Estland, Letland en Litouwen. De commissie verdiept zich tijdens het bezoek in de politieke ontwikkelingen in Rusland en Wit-Rusland, en de invloed daarvan op het Europese buitenlands- en veiligheidsbeleid.

De Kamerleden Agnes Mulder (delegatieleider, CDA), Ruben Brekelmans (VVD), Jan Klink (VVD), Jasper van Dijk (SP), Kati Piri (PvdA), Tom van der Lee (GroenLinks) en Tunahan Kuzu (DENK) brengen namens de commissie voor Buitenlandse Zaken het bezoek aan Estland, Letland en Litouwen. Het is dit jaar ook de viering van honderd jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en de Baltische Staten.

Programma

De commissie besteedt tijdens haar werkbezoek in het bijzonder aandacht aan het Europese buitenlandse beleid en de samenwerking binnen de NAVO. De NAVO heeft verschillende bases in de Baltische Staten. Nederland draagt hieraan bij door de militaire NAVO-aanwezigheid in Litouwen te versterken.

Ook staat het bezoek in het teken van de Russische en Wit-Russische oppositie en de toenemende instroom van illegale migranten die vanuit Wit-Rusland de grens oversteken met Litouwen. Na de Wit-Russische verkiezingen in augustus 2020 en de daaropvolgende demonstraties weken veel oppositieleiders uit naar de Baltische Staten. Kamerleden spreken onder andere met parlementariërs, ministers en experts uit Estland, Letland en Litouwen. Daarnaast ontmoeten zij Wit-Russische oppositieleden.