Uitzenden militairen

Als de regering besluit om Nederlandse militairen in te zetten in internationale crisisbeheersingsoperaties, moet zij de Kamer daarover per brief informeren. Dat staat in artikel 100 van de Grondwet. De commissie voor Buitenlandse Zaken neemt het voortouw bij de behandeling van de zogeheten artikel 100-brief van de regering en debatteert over de uitzending met de betrokken bewindspersonen. Als het nodig is, kan de commissie zich vóór het debat laten informeren over de geplande missie door onafhankelijke deskundigen of betrokken organisaties. Aan het einde van het debat geven de woordvoerders aan of hun fracties de militaire missie steunen.