Mensenrechten

In het Nederlandse buitenlandbeleid zijn mensenrechten een belangrijk speerpunt. De minister schrijft ieder jaar in een mensenrechtenrapportage wat het kabinet heeft gedaan om de mensenrechtensituatie wereldwijd te verbeteren. De commissie voor Buitenlandse Zaken bespreekt deze rapportage in een notaoverleg met de minister. Fracties kunnen er moties indienen.