In het Nederlandse buitenlandbeleid zijn mensenrechten een belangrijk speerpunt. De regering schrijft ieder jaar in een mensenrechtenrapportage wat het heeft gedaan om de mensenrechtensituatie wereldwijd te verbeteren. De commissie voor Buitenlandse Zaken bespreekt deze rapportage in een notaoverleg met de minister. Fracties kunnen er moties indienen.