Internationale organisaties

Nederland is lid van verschillende internationale organisaties, zoals de NAVO, de Verenigde Naties (VN), de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Als er vanuit zulke organisaties een bijeenkomst wordt georganiseerd voor ministers, overlegt de commissie voor Buitenlandse Zaken vooraf met de minister over de Nederlandse inzet tijdens die bijeenkomst. Zo komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen minstens twee keer per jaar bij elkaar om te spreken over actuele ontwikkelingen binnen de NAVO. En ieder najaar is in New York de Algemene Vergadering van de VN (AVVN), waar de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken altijd een toespraak houdt over het Nederlandse buitenlandbeleid en de Nederlandse visie op het VN-systeem.