Internationale verdragen

Nederland is partij bij meer dan 6.000 internationale verdragen en ieder jaar komen daar ongeveer 100 nieuwe verdragen bij. Nieuwe verdragen worden voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. De verdragen kunnen op twee manieren worden goedgekeurd: ‘uitdrukkelijk’ of ‘stilzwijgend’. Bij ‘uitdrukkelijke’ goedkeuring behandelt de Kamer het internationale verdrag als een wetsvoorstel, alleen kunnen er geen amendementen worden ingediend. Als een verdrag voor ‘stilzwijgende’ goedkeuring wordt voorgelegd, wordt het automatisch goedgekeurd, behalve als zeker een vijfde van de Kamerleden binnen dertig dagen bezwaar maakt.