Plenaire zaal

Agenda van 30 maart 2022

TV Gids

0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Achterstallig onderhoud infrastructuur (hybride)

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Auteurswet

- uur
Rondetafelgesprek
vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Passend onderwijs

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Accountancy

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Financiën

Procedurevergadering hybride (gewijzigde datum)

- uur
Procedurevergadering
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Kennismakingsgesprek PublicSpaces (digitaal)

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Digitale Zaken

Landbouw, klimaat en voedsel

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

EU-uitbreiding en Rechtsstatelijkheid (via videoverbinding)

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Europese Zaken

Stand van zaken curriculumherziening

- uur
Gesprek
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

SLO over curriculumherziening

- uur
Technische briefing
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mijnbouw/Groningen

- uur
Commissiedebat
vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Problemen met fundering huizen en gebouwen

Huizen en gebouwen in Nederland vertonen steeds vaker problemen met de fundering, door verschillende oorzaken. Op donderdag 26...

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

De Hersteloperatie Kinderopvangtoeslag moet recht doen en hulp en compensatie bieden aan de ouders en gezinnen die door de...