Plenair debat : Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657) (re- en dupliek)

De vergadering is geweest

30 maart 2022
16:55 - 19:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657)

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over het verantwoordingsjaar 2020

  Loading data
 3. 3

  Vergelijking van de ingediende amendementen op de Evaluatiewet Wet financiering politieke partijen (Kamerstuk 35657) met de voorstellen in de op 27 oktober jl. ingediende nota van wijziging (Kamerstuk 35657-11)

  Loading data
 4. 4

  Toezeggingen gedaan in de eerste termijn van de plenaire behandeling Evaluatiewet Wfpp

  Loading data
 5. 5

  Herstel overzicht buitenlandse giften aan Nederlandse politieke partijen

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data