Plenair debat

Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt (35787)

Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Te behandelen zaken