Plenair debat : Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

30 maart 2022
14:15 - 14:16 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  AFVOEREN dertigledendebat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

 4. 4

  Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie van de VVD bij de stemmingen op 29 maart jl. over de motie-Van Baarle (Kamerstuk 35 387, nr. 7) geacht wenst te worden tegen deze motie te hebben gestemd