Plenair debat

Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35789)

Deze vergadering moet nog plaatsvinden

Te behandelen zaken