Plenaire Vergaderingen

Dinsdag 17 november 2020

Vragenuur

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Stemmingen

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Hoofdelijke Stemmingen

Tijd vergadering 15:45 - 16:30 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 16:30 - 16:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Gezond en veilig werken (AO d.d. 11/11)

Tijd vergadering 16:45 - 17:05 uur

Plenair debat

Plenaire zaal
Plenaire zaal