Plenair debat

Hoofdelijke Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Nieuw steunpakket (ronde 1)
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 4 november 2020 (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming Georganiseerde criminaliteit / ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Pakket Belastingplan 2021 (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming Georganiseerde criminaliteit / ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen (ronde 3)
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 4 november 2020 (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie Pakket Belastingplan 2021 (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 (ronde 3)
Stenogram
Download Stemmingen moties Nieuw steunpakket (ronde 3)
Stenogram
Download Stemming motie Economische Zaken en Klimaat 2021
Stenogram
Download Stemming Georganiseerde criminaliteit / ondermijning, rechtspraak en strafrechtketen (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 (ronde 1)
Stenogram
Download Stemmingen moties Nieuw steunpakket (ronde 2)
Stenogram
Download Stemming motie Pakket Belastingplan 2021 (ronde 1)
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Economische Zaken en Klimaat 2021 (ronde 2)
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 4 november 2020 (ronde 1)

Te behandelen zaken

4
Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021