Te behandelen zaken

 1. 1

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 2. 2

  Koninklijke boodschap:

  Loading data
 3. 3

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  De volgende brieven:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Brief van lid/fractie/commissie:

  Loading data
 6. 6

  Brief Nationale ombudsman:

  Loading data
 7. 7

  Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

  Loading data
 8. 8

  Opnieuw aan te houden moties

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Inhandenstelling

  Loading data
 10. 10

  VSO Afstemming vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen (32315-15)

 11. 11

  VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11)

 12. 12

  Het lid Palland: vooraankondiging VSO Raad voor Concurrentievermogen (Interne markt en industrie) op 19 en 20 november 2020, inclusief Stemmingen

 13. 13

  Het lid Emiel van Dijk: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het asielsysteem volledig vast loopt en de problemen onder leiding van de VVD alleen maar erger zijn geworden (Nieuwsuur, 10 november 2020)

  Loading data
 14. 14

  Het lid Van Weyenberg namens Belhaj: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over het bericht ‘Hoe het leger zijn eigen bevolking in de gaten houdt’ (Nrc.nl, 15 november 2020)

  Loading data
 15. 15

  Het lid Wilders: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronacrisis

 16. 16

  Het lid Marijnissen: dertigledendebat met de minister-president over het bericht dat de hoge verwachtingen van de decentralisaties niet zijn waargemaakt (Nos.nl, 16 november 2020)