Te behandelen zaken

3
Brieven regering:

8
Opnieuw aan te houden moties

10
VSO Afstemming vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen (32315-15)
11
VAO Dierproeven (AO d.d. 12/11)
12
Het lid Palland: vooraankondiging VSO Raad voor Concurrentievermogen (Interne markt en industrie) op 19 en 20 november 2020, inclusief Stemmingen
13
Het lid Emiel van Dijk: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat het asielsysteem volledig vast loopt en de problemen onder leiding van de VVD alleen maar erger zijn geworden (Nieuwsuur, 10 november 2020)

14
Het lid Van Weyenberg namens Belhaj: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Defensie over het bericht ‘Hoe het leger zijn eigen bevolking in de gaten houdt’ (Nrc.nl, 15 november 2020)

15
Het lid Wilders: verzoek uitbreiding spreektijd bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronacrisis
16
Het lid Marijnissen: dertigledendebat met de minister-president over het bericht dat de hoge verwachtingen van de decentralisaties niet zijn waargemaakt (Nos.nl, 16 november 2020)