Plenaire Vergaderingen

Woensdag 27 juni 2018

VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede (AO d.d. 14/06)

Tijd vergadering 10:15 - 10:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

Tijd vergadering 13:00 - 13:05 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Tijd vergadering 13:05 - 13:15 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

VAO Preventie radicalisering (AO d.d. 20/06)

Tijd vergadering 13:15 - 13:45 uur

Plenair debat

Plenaire zaal

Plenaire zaal

Debat over verpleeghuizen

Tijd vergadering 19:45 - 23:39 uur

Plenair debat

Plenaire zaal