Plenair debat : Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (34231) (1e termijn Kamer)

De vergadering is geweest

27 juni 2018
10:45 - 13:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

  1. 1

    Wet herziening partneralimentatie (34231)

    Loading data