Plenair debat

VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede (AO d.d. 14/06)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Brede Schuldenaanpak/Armoede
Sprekerslijst
Download Sprekerslijst

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend tijdens het debat