Plenair debat : Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

De vergadering is geweest

27 juni 2018
13:05 - 13:15 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Koninklijke boodschappen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven regering:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  De volgende brief:

  Loading data
 4. 4

  Toevoegen aan de agenda van de Kamer

  Loading data
 5. 5

  Het lid Pia Dijkstra, voorzitter commissie Buitenlandse Zaken: debat over de Nederlandse inzet in Afghanistan (in te plannen na het AO d.d. 05/07) (plenaire afronding in één termijn)

 6. 6

  Het lid De Graaf: debat, voorafgegaan door een brief, met de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Terugkeerjihadi’s hier moeilijk vervolgd’ (Telegraaf, 26 juni 2018)

  Loading data
 7. 7

  Het lid Van der Lee: brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat waarin wordt toegelicht of het juist is dat het ministerie van Financiën heeft bevestigd dat de NAM slechts 135 miljoen euro gaat bijdragen aan nieuw perspectief voor Groningen (FD, 26 juni 2018), te ontvangen nog vóór het debat over de Mijnbouwwet (34957)

  Loading data
 8. 8

  Het lid Hijink: brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over tarieven voor de verpleeghuiszorg, te ontvangen vóór het debat over verpleeghuizen

  Loading data
 9. 9

  VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 26/06)

 10. 10

  VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 26/06)

 11. 11

  VAO Myanmar (AO d.d. 27/06)

 12. 12

  Het lid Hijink: debat met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de evaluatie van de langdurige zorg van het SCP

 13. 13

  Het lid Verhoeven: verzoek het debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen zo snel mogelijk na het zomerreces in te plannen en de inhoud van het debat breder te trekken naar privacy schendingen door grote technologie bedrijven

 14. 14

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie

 15. 15

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de publicatieplicht van rulings

 16. 16

  AFVOEREN: Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-president in het Europees Parlement dat rijke landen meer kunnen afdragen

 17. 17

  Correctie bij stemming over motie van het lid Maeijer (21 501-02, nrs. 1885 en 1886)

 18. 18

  Correctie bij stemming over motie van het lid Laan-Geselschap (32 820, nr. 245)

 19. 19

  Inhandenstellingen

  Loading data

  Loading data