Commissievergaderingen

Woensdag 14 oktober 2020

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (tbc)

Werkbezoek
Geannuleerd France (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 13:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:35 uur

Opsporing (deel 2: zware en ondermijnende criminaliteit)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Biomassa

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Europese Raad d.d. 15-16 oktober 2020

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights meeting to be held by videoconference

Vergadering
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

NSOB - Rapport ‘Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?’

Gesprek
Oude zaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Hart voor Suriname (via videoverbinding)

Bijzondere procedure
Tilanuskamer

Financiën

Tijd vergadering tot 10:00 uur

[ E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) tot uitstel van het gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens op 15 oktober

E-mailprocedure

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Strategische evaluatie Lerarenbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie) (LET OP: TIJDSTIP IS GEWIJZIGD NAAR 13.00 uur - 14.30 uur)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
K4

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 12:35 uur

Opsporing (deel 2: zware en ondermijnende criminaliteit) (verplaatst naar later op de dag)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 11:15 - 11:45 uur

Rapporteurs Kröger (GroenLinks) en Van Eijs (D66) over de begroting I&W voor 2021

Gesprek
K4 (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

De heer Kuijken geeft toelichting op het rapport 'Kleine korrels, grote discussie. Rapportage over granuliet en het Besluit bodemkwaliteit'

Technische briefing
K4

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toezicht en handhaving

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Milieuraad 23 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:15 - 13:45 uur

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605)

Wetgevingsoverleg
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:45 - 14:20 uur

Opsporing (deel 2: zware en ondermijnende criminaliteit)

Rondetafelgesprek
Vondelingkamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Arbeidsmigratie (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

SCP - Veranderende arbeidsmarkt (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Gesprek Consulaat Verenigde Staten Curaçao (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verzoek verplaatsen en omzetten AO Omgevingswet in een NO Omgevingswet

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 18:30 uur

Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer / Fokuswonen (verplaatst naar 26 november i.v.m. samenloop plenaire schema)

Notaoverleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Toezicht en handhaving - omgezet in schriftelijk overleg op 14 oktober 2020

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Technische briefing door Staatstoezicht op de Mijnen over de impact van de NPR-update

Technische briefing
K4

Defensie

Tijd vergadering 14:45 - 15:45 uur

Second opinion vervanging onderzeeboten met de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

OVSE PA - Webinar on Parliamentary Web Dialogue on the topic of “Parliamentarians & Journalists: Partners Against Corruption' (Cisco Webex video-conferencing)

Vergadering
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (TK 35590)

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

Defensie

Tijd vergadering tot 16:00 uur

NAVO Defensie Ministeriële

Inbreng schriftelijk overleg

Defensie

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2020

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS (gewijzigde tijd)

Algemeen overleg
K4

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Voorstel opzet rondetafelgesprek over het Nationaal Groeifonds d.d. 28 oktober 2020.

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:30 - 19:00 uur

Gesprek met vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie over het ophogen van de EU-brede 2030 doelstelling voor Nederland (via videoverbinding)

Gesprek
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Milieuraad 23 oktober 2020 - omgezet in schriftelijk overleg op 14 oktober 2020

Algemeen overleg
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 18:30 - 21:00 uur

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel (tot nader order uitgesteld)

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 18:30 - 20:00 uur

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605)

Wetgevingsoverleg
Oude zaal
Naar boven