Woensdag 14 oktober

00:01 - 23:59 uur

Delegatie naar de NAVO-Assemblee

NAVO PA - Science and Technology Committee (STC) Visit (tbc)

Werkbezoek
France  (besloten)
Geannuleerd
09:30 - 13:00 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal
10:00 - 14:00 uur

Europese Zaken

Europese Raad d.d. 15-16 oktober 2020

Notaoverleg
Groen van Prinstererzaal
10:00 - 13:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Biomassa

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Thorbeckezaal
10:00 - 12:00 uur

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Legal Affairs and Human Rights meeting to be held by videoconference

Vergadering
10:00 - 11:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

NSOB - Rapport ‘Het asbeststelsel. Gevangen door belangen?’

Gesprek
Oude zaal
10:00 - 11:00 uur

Buitenlandse Zaken

Hart voor Suriname (via videoverbinding)

Bijzondere procedure
Tilanuskamer
tot 10:00 uur

Financiën

[ E-MAILPROCEDURE ] - Voorstel van het lid Omtzigt (CDA) tot uitstel van het gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens op 15 oktober

E-mailprocedure
tot 10:00 uur

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Strategische evaluatie Lerarenbeleid

Inbreng schriftelijk overleg
10:00 - 11:15 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie) (LET OP: TIJDSTIP IS GEWIJZIGD NAAR 13.00 uur - 14.30 uur)

Procedurevergadering
10:00 - 11:35 uur

Justitie en Veiligheid

Opsporing (deel 2: zware en ondermijnende criminaliteit)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
10:15 - 11:15 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
K4
11:00 - 12:35 uur

Justitie en Veiligheid

Opsporing (deel 2: zware en ondermijnende criminaliteit) (verplaatst naar later op de dag)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
11:15 - 12:15 uur

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Vondelingkamer
11:15 - 11:45 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Rapporteurs Kröger (GroenLinks) en Van Eijs (D66) over de begroting I&W voor 2021

Gesprek
K4  (besloten)
12:00 - 13:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

De heer Kuijken geeft toelichting op het rapport 'Kleine korrels, grote discussie. Rapportage over granuliet en het Besluit bodemkwaliteit'

Technische briefing
K4
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Toezicht en handhaving

Inbreng schriftelijk overleg
tot 12:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad 23 oktober 2020

Inbreng schriftelijk overleg
12:15 - 13:45 uur

Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605)

Wetgevingsoverleg
12:45 - 14:20 uur

Justitie en Veiligheid

Opsporing (deel 2: zware en ondermijnende criminaliteit)

Hoorzitting / rondetafelgesprek
Vondelingkamer
13:00 - 17:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Arbeidsmigratie (wordt tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
13:00 - 14:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Procedurevergadering VWS (per videoconferentie)

Procedurevergadering
Troelstrazaal
13:00 - 14:00 uur

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SCP - Veranderende arbeidsmarkt (digitaal)

Gesprek
Tilanuskamer  (besloten)
13:00 - 14:00 uur

Koninkrijksrelaties

Gesprek Consulaat Verenigde Staten Curaçao (tot nader order uitgesteld)

Gesprek
tot 14:00 uur

Binnenlandse Zaken

Verzoek verplaatsen en omzetten AO Omgevingswet in een NO Omgevingswet

E-mailprocedure
14:00 - 18:30 uur

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verpleeghuiszorg / Wlz / Gehandicaptenbeleid / Doelgroepenvervoer / Fokuswonen (verplaatst naar 26 november i.v.m. samenloop plenaire schema)

Notaoverleg
14:00 - 17:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Toezicht en handhaving - omgezet in schriftelijk overleg op 14 oktober 2020

Algemeen overleg
Geannuleerd
14:30 - 16:00 uur

Justitie en Veiligheid

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tilanuskamer
14:30 - 15:30 uur

Economische Zaken en Klimaat

Technische briefing door Staatstoezicht op de Mijnen over de impact van de NPR-update

Technische briefing
K4
14:45 - 15:45 uur

Defensie

Second opinion vervanging onderzeeboten met de Algemene Rekenkamer

Technische briefing
Troelstrazaal  (besloten)
15:00 - 18:00 uur

delegatie naar de OVSE-Assemblee

OVSE PA - Webinar on Parliamentary Web Dialogue on the topic of “Parliamentarians & Journalists: Partners Against Corruption' (Cisco Webex video-conferencing)

Vergadering
15:00 - 18:00 uur

Binnenlandse Zaken

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (TK 35590)

Wetgevingsoverleg
Oude zaal
tot 16:00 uur

Defensie

NAVO Defensie Ministeriële

Inbreng schriftelijk overleg
16:00 - 17:00 uur

Defensie

Inzetbaarheidsrapportage eerste helft 2020

Technische briefing
Troelstrazaal  (besloten)
17:00 - 20:00 uur

Buitenlandse Zaken

Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS (gewijzigde tijd)

Algemeen overleg
K4
tot 17:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Voorstel opzet rondetafelgesprek over het Nationaal Groeifonds d.d. 28 oktober 2020.

E-mailprocedure
17:30 - 19:00 uur

Economische Zaken en Klimaat

Gesprek met vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie over het ophogen van de EU-brede 2030 doelstelling voor Nederland (via videoverbinding)

Gesprek
Troelstrazaal
18:00 - 21:00 uur

Infrastructuur en Waterstaat

Milieuraad 23 oktober 2020 - omgezet in schriftelijk overleg op 14 oktober 2020

Algemeen overleg
Geannuleerd
18:30 - 20:00 uur

Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605)

Wetgevingsoverleg
Oude zaal
18:30 - 21:00 uur

Financiën

Bouwstenen voor een beter belastingstelsel (tot nader order uitgesteld)

Hoorzitting / rondetafelgesprek

Periode

tot Toepassen